Diagnosegroep Hartritmestoornissen Artikel uit nieuwsbrief juni 2015

advertisement
Diagnosegroep Hartritmestoornissen
Artikel uit nieuwsbrief juni 2015
Reparatie van hartcellen door cel-fusie
Onderzoek door dr. Said Askar van het Hart-Long Centrum (LUMC)
De meeste mensen die lijden aan hartfalen of hartritmestoornissen hebben een beschadigd
hart. Beschadigd hartspierweefsel herstelt zich nauwelijks en wordt vervangen door
littekenweefsel. Littekenweefsel kan geen elektrische prikkels geleiden of samentrekken
zoals gezond hartspierweefsel. Daardoor kunnen hartritmestoornissen ontstaan en kan het
hart minder goed bloed door het lichaam pompen.
Er zijn diverse behandelmethoden voor mensen met hartfalen en hartritmestoornissen. Met
deze behandelmethoden (zoals medicijnen, pacemakers en ICD’s, ablaties e.d.) kan er geen
nieuw hartspierweefsel aangemaakt worden. De onderliggende oorzaak kan dus niet worden
aangepakt. Ook hebben patiënten met de huidige behandelingen last van (soms ernstige)
bijwerkingen en complicaties. Daarom zijn onderzoekers op zoek naar nieuwe
behandelingen die het hartprobleem wél in de kern aanpakken.
Daarbij wordt speciaal gekeken naar stamceltechnieken. Wanneer het mogelijk zou zijn
stamcellen zich te laten ontwikkelen tot nieuwe gezonde hartspiercellen en deze te
transplanteren in het hart, zou daarmee een beter functionerend hart verkregen kunnen
worden. Helaas blijkt dit in de praktijk moeilijk, omdat stamcellen nauwelijks nieuwe
hartspiercellen vormen. Nieuwe hartcellen die worden gevormd uit stamcellen blijken
meestal het product van samensmelting (fusie) van stamcellen met de reeds aanwezige
hartspiercellen.
Celfusie is een biologisch fenomeen dat optreedt bij de vorming van verschillende weefsels
zoals botten en skeletspieren, maar komt van nature niet voor in het hart. Door genetische
modificatie is het sinds kort mogelijk celfusie te stimuleren (forceren) door stamcellen te
voorzien van een zogenaamde fusie-eiwit. In het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) is dr. Saïd Askar, onderzoeker van het Hart-Long Centrum, begonnen met een
onderzoek dat beoogt om met “geforceerde celfusie” stamceltherapie te verbeteren en goed
functionerende hartspiercellen te kweken.
Het onderzoeksvoorstel van dr. Askar heeft in het najaar van 2014 de Innovatieprijs van de
Hartstichting gekregen. Dankzij deze prijs zijn fondsen beschikbaar gekomen voor de
uitvoering van laboratoriumonderzoek naar geforceerde celfusie. In dit onderzoek zal
geprobeerd worden menselijke skeletspiercellen, die zich wel kunnen vermeerderen en erg
lijken op hartspiercellen, te laten fuseren met de beschadigde hartcellen in de hoop dat
daaruit gezonde spiercellen ontstaan die de elektrische geleiding van beschadigd
hartweefsel kunnen verbeteren.
Ook zal onderzocht worden of het mogelijk is met behulp van geforceerde celfusie dierlijke
cellen menselijke eigenschappen te geven en daarmee een oplossing te krijgen voor het
gebrek aan donorharten. Mensen, die geïnteresseerd zijn in dit onderzoek kunnen de
achtergronden en vorderingen volgen op: http://cardio-innovatie.nl .
Ook zal een paar keer per jaar een presentatie avond worden georganiseerd, waarbij
patiënten in gesprek kunnen gaan met de onderzoekers over de vorderingen van huidig
onderzoek of hun commentaar kunnen leveren op de plannen voor toekomstig onderzoek.
Op de website kunt u zich hiervoor opgeven.
Door Henk Rieff, lid van de diagnosegroep Hartritmestoornissen van De Hart&Vaatgroep.
www.hartenvaatgroep.nl
Download