Afdeling / Patiëntenvoorlichting

advertisement
IDnummer: 000009604, Versie: 2, Publicatiedatum: 20-04-2015
Stamceloogsten; informatie voor kinderen onder de 10 jaar
Binnenkort moet je in het ziekenhuis komen voor ‘stamceloogsten’.
Wat is dat eigenlijk, en hoe gaat dat? In deze folder kun je dat lezen.
Wat zijn stamcellen?
Stamcellen zijn baby-bloedcellen die in je beenmerg worden gemaakt. Beenmerg zit
binnenin je botten en werkt als een bloedfabriek. Dagelijks maakt je beenmerg heel veel
nieuwe baby-bloedcellen. De baby-bloedcellen komen in je bloed en uiteindelijk overal in je
lichaam. De nieuwe bloedcellen heb je nodig om gezond te blijven.
Omdat je ziek bent krijg je chemo-medicijnen van de dokter.
Die sterke medicijnen maken de zieke cellen dood maar ook gezonde cellen. Daardoor kun je
een tijdje extra ziek worden en dit noemen we aplasie.
1/3
IDnummer: 000009604, Versie: 2, Publicatiedatum: 20-04-2015
Je kunt buikpijn krijgen en een pijnlijke mond. Toch heb je de sterke medicijnen nodig om
uiteindelijk beter te worden. Na de laatste zware medicijnen wil de dokter je veel nieuwe
baby- bloedcellen geven. Hierdoor kun je je snel weer beter voelen.
Hoe komt de dokter aan de stamcellen?
De dokter moet eerst zorgen dat er heel veel stamcellen in je bloed komen. Dat doet hij door
je een medicijn te geven, dat heet Neupogen. Neupogen zorgt er voor dat je beenmerg (je
bloedfabriek) een paar dagen heel hard gaat werken. Daardoor komen er heel veel baby
bloedcellen in je bloed.
Misschien heb je al eens Neupogen gehad? Dan weet je dat je dat een paar dagen achter
elkaar een prik krijgt. Het inspuiten van de Neupogen is vervelend. Want het geeft een
branderig gevoel.
Na een paar dagen gaat de dokter met een bloedprik kijken of er al veel stamcellen in je
bloed zitten.
Zijn er genoeg jonge stamcellen?
JA! Dan moeten de stamcellen uit je bloed gehaald worden. Dat noemen we oogsten. In het
ziekenhuis is er een apparaat dat je stamcellen kan oogsten. Kijk zo ziet het apparaat er uit.
Met een speciaal infuus, met 2 slangen, gaat je bloed door de ene slang naar het apparaat.
Door de andere slang krijg je je bloed zonder stamcellen weer terug. Het speciale infuus
komt op een aparte plek … in je lies. Kijk maar naar het plaatje hoe dat eruit ziet.
De dokter geeft je een slaapmiddeltje voordat hij in je lies gaat prikken. Met de prik in je lies
geeft de dokter je het infuus. Dit infuus noemen we daarom ook de lieslijn. Omdat je licht
slaapt merk je er niet zoveel van. Dat gebeurt op de afdeling Intensive Care Kinderen.
2/3
IDnummer: 000009604, Versie: 2, Publicatiedatum: 20-04-2015
Nu gaan we de stamcellen oogsten
De volgende dag komt de machine op je kamer. Het infuus sluiten we aan op de machine. De
hele dag blijft er een verpleegkundige op je kamer om op de machine te letten. De machine
maakt een zoemend geluid. Je moet in je bed blijven maar je mag wel een spelletje doen of
tv kijken.
Het duurt een paar uur voor de machine klaar is en de stamcellen uit je bloed heeft gehaald.
Als het klaar is gaat het infuus op een gewone infuuspomp en gaat de machine weg.
Tellen of er genoeg stamcellen geoogst zijn
In het laboratorium kijken ze hoeveel stamcellen er in het filterzakje zitten. Als er niet
genoeg stamcellen zijn, dan proberen we de volgende dag nog meer stamcellen uit je bloed
te halen.
Als er genoeg stamcellen zijn geoogst, dan gaat het infuus in je lies eruit. Dit is even
spannend. Het er af halen van de pleister is het vervelendste. Als we het infuus er uit
hebben, dan wordt het wondje nog stevig dicht gedrukt. Daarna krijg je een pleister of
verband op het wondje.
Je moet nog vier uur op de afdeling blijven om te zien of alles goed gaat met het wondje. Als
de dokter vindt dat alles goed gaat, mag je naar huis. De stamcellen blijven in het
laboratorium op je wachten tot je ze nodig hebt.
Heb je nog vragen?
Vraag alles wat je nog weten wilt aan je ouders of aan de dokter of de verpleegkundige.
Emma Kinderziekenhuis / Kinderoncologie
Emma Infotheek / AMC Patiëntenvoorlichting
3/3
Download