De aanvaller ontwapend

advertisement
B
Een ernstig risico bij stamcel­transplantatie is
de ­omgekeerde ­afstoting: afweercellen van de
­donor vallen gezonde weefsels van de ­patiënt aan.
­Mesenchymale stamcellen kunnen hen ontwapenen.
De aanvaller
ontwapend
Mesenchymale stamcellen nuttig bij stamceltransplantatie
A
cute myeloïde
leukemie is een
levensbedreigende
bloedcelziekte.
Bij hoog-risico­
gevallen is de standaardbehandeling stamceltransplantatie: de
kwaadaardige cellen worden vervangen door cellen van een donor –
een donor van wie het weefseltype
goed lijkt op dat van de patiënt. Als
hun weefseltype te sterk afwijkt,
zullen de afweercellen van de
donor niet alleen de nog resterende
kwaadaardige cellen, maar ook
gezonde weefsels van de patiënt
– hun nieuwe gastheer – als vreemd
herkennen en aanvallen. Dat staat
bekend als omgekeerde afstoting of
de graft-versus-hostziekte.
Zoektocht naar donor
Het weefseltype is erfelijk: de helft
wordt van de vader geërfd, de helft
van de moeder. Daarom wordt een
mogelijke stamceldonor altijd eerst
gezocht bij broers en zussen, die
elk 25 procent kans hebben op een
identiek weefseltype. In ongeveer
60 procent van de gevallen moet
een andere oplossing worden
gezocht: stamcellen van een
onverwante donor – met een sterk
gelijkend weefseltype – genieten
dan de voorkeur. Wordt die ook
niet gevonden, dan is de volgende
optie stamcellen uit navelstrengbloed. Een internationale databank
– Bone Marrow Donors Worldwide
(BMDW) – bevat het weefseltype
van iedereen die geregistreerd is
als stamceldonor. Hij bevat ook
gegevens over stamcellen in navelstrengbloedbanken.
‘Een jonge vrouw met acute
myeloïde leukemie onderging
recent in het UZ Gent een
­geslaagde stamceltransplantatie’,
zegt prof. dr. Lucien Noens (dienst
Hematologie). ‘Een donor vinden
was bij haar niet gemakkelijk:
de geschikte donor die we na
lang zoeken hadden gevonden
haakte af, en de geselecteerde
navelstrengbloedzakjes bleken om
technische redenen onbeschikbaar. Via de BMDW-databank
hebben we dan twee andere
bloedzakjes gevonden, in St. Louis
en in Minneapolis – we hadden
er twee nodig omdat één zakje te
weinig stamcellen bevat voor een
volwassen persoon.’
De innesteling van
de stamcellen verliep
snel, zoals bleek uit
het vlotte herstel van
de bloedwaarden.
BELEID 25
Prof. dr. Tessa Kerre en
prof. dr. Lucien Noens.
‘Bij stamcellen uit navelstrengbloed hoeft het weefseltype niet
helemaal te matchen met dat
van de patiënt’, zegt prof. dr.
Noens. ‘Deze jonge cellen zijn
minder gevoelig voor verschillen in
weefsel­type. Bovendien hebben we
ter ondersteuning stamcellen van
een derde persoon getransplanteerd – vanuit de universiteit Luik,
volgens een protocol dat loopt
binnen de Belgische stamcelcentra
hebben opgespoord.’
Afweer onderdrukt
De stamcellen van de derde donor
waren mesenchymale stamcellen.
Dat zijn cellen die in het labo worden
gekweekt, meestal vanuit het
beenmerg. Die cellen hebben veel
potentie: onder de juiste condities
kunnen ze uitgroeien tot spierweefsel, levercellen, kraakbeen
enzovoort. Hun toepassingen in de
regeneratieve geneeskunde zijn legio.
Mesenchymale stamcellen ­hebben
nog een andere kwaliteit: ze
onderdrukken de immuniteit van
zowel donor als patiënt. Daardoor
maken ze het de getransplanteerde
bloedstamcellen gemakkelijker
om zich in te nestelen en remmen
ze ook de gevreesde graft-versushost af’, zegt prof. dr. Tessa Kerre.
‘Een patiënt die een stamceltransplantatie ondergaat, heeft zware
chemotherapie en bestraling achter
de rug. Ook het immuunsysteem is
uitgeschakeld. Met de getransplanteerde bloedstamcellen komen ook
rijpe afweercellen van de donor in
de patiënt terecht. Wat die in het
lichaam van de patiënt als vreemd
zullen herkennen, weet je nooit
vooraf: hopelijk de resterende kankercellen, en bacteriën en virussen
– maar als je pech hebt, vallen ze
weefsels van de patiënt aan, vooral
op de huid, in de lever en in de
darmen. Dat kan tot zeer ernstige
complicaties leiden. Afweeronderdrukkende medicijnen helpen niet
altijd. We vestigen onze hoop dus
op de mesen­chymale stamcellen.’
Bij de jonge patiënte met acute
myeloïde leukemie werden dus
tegelijk stamcellen uit navelstrengbloed én mesenchymale
stamcellen getransplanteerd. De
innesteling van de stamcellen
­verliep snel, zoals bleek uit het
vlotte herstel van de bloed­
waarden. Tot nog toe kunnen we
dus spreken van een groot succes.
Dienst Hematologie –
prof. dr. ­Lucien Noens en
prof. dr. Tessa Kerre
Cluster voor c
­ eltherapieën
en ­immuundeficiënties
bij ­volwassenen
UZ Gent
De Pintelaan 185, 9000 Gent
Secretariaat tel. 09 332 21 25
Download