hier - Elan Training

advertisement
De opleiding
Vakmanschap voor klantmanagers en participatiecoaches 2017
in het kort
Wist je dat het succes van de re-integratietrajecten staat of valt met de geslaagde interactie tussen jou
en je klant?
In de opleiding Vakmanschap voor klantmanagers van Elan training leer je de eigen kracht en motivatie
van klanten te mobiliseren en zo zelfsturing te bevorderen. Door theorie te combineren met praktische
oefeningen wordt je repertoire van eectieve interventies vergroot.
Elan Training sluit aan bij de instrumenten van het programma Eectiviteit en Vakmanschap van Divosa
en de Beroepsvereniging van Klantmanagers (BvK). Binnen het kader van dit Vakmanschap voert Elan
Training in afstemming met Divosa diverse pilots uit.
De opleiding bestaat uit 8 modules en een terugkomdag van in totaal 30 dagdelen (met
overnachtingen). Per module zijn er formele toets-momenten, die gericht zijn op praktijk en theorie. De
opleiding wordt afgesloten met een presentatie van je eindopdracht.
De nieuwe opleiding start op 29 maart 2017
De inhoud:
Module 1:
De klantmanager centraal
In een intensief programma met (buiten) oefeningen staat je eigen attitude als klantmanager centraal.
Je oefent met effectief verbaal en non-verbaal communiceren, objectieve en subjectieve waarneming,
feedback geven en ontvangen. Het is belangrijk dat je een goed beeld van je klant hebt en daarom
besteden we ook aandacht aan assessment.
Module 2:
De sociale zekerheid en het sociaal domein
Wat zijn de belangrijkste wetten en regels, rechten en plichten in de sociale zekerheid en het sociaal
domein? Je oefent aan de hand van casuïstiek met integrale aanpak in sociale wijkteams. Hoe werkt de
Wet banenafspraak en het doelgroepenregister van het UWV? Je leert hoe loonwaarde wordt bepaald
en hoe arbeidsmarktinstrumenten zoals loondispensatie, loonkostensubsidie, proefplaatsingen, en de
no-risk polis werken. Je leert over arbeidsrecht en krijgt inzicht in de rollen van de spelers op de
werkvloer (arbeidsdeskundige, jobcoach, casemanager).
Module 3:
Motiverende gespreksvoering
Hoe motiveer je een klant? Motiverende gespreksvoering, omgaan met weerstand en ambivalentie
verkennen zijn belangrijke interventies om een gedragsverandering tot stand te brengen. Je krijgt inzicht
in de theorie, de principes van zelfsturing en oefent met casuïstiek en rollenspelen.
Module 4:
Matching naar de arbeidsmarkt
Door vacatures te screenen op werknemersprofielen trek je conclusies over het matchen van je klant op
een passende plek op de arbeidsmarkt. Je oefent hoe je een werkgever overtuigt en je oefent met
gesprekstechnieken bij warme en koude acquisitie.
Module 5:
Psychische aandoeningen en werk
Wat betekent een bepaalde aandoening? Hoe herken je het? En hoe kun je er het beste mee omgaan?
Wat kun je wel en niet verwachten en hoe kun je een werkgever daarop voorbereiden?
Module 6:
Een Plan van Aanpak
Hoe coach je jouw klant bij het maken van een plan van aanpak, gebruik makend van alles wat je hebt
geleerd en geoefend? Wat is jouw rol daarbij? Hoe vul je regie en leiderschap in volgens de principes
van zelfsturing? En hoe ondersteun je bij het praktisch en leesbaar formuleren van een Plan van aanpak?
Module 7:
Specifieke interventies
Benieuwd naar effectieve groepsaanpak? In deze module leer je over groepsdynamica en
groepsprocessen. Je leert leerdoelen te koppelen aan werkvormen en oefent met het voorbereiden en
opzetten van groepstrainingen.
Module 8:
Presentatie van eindopdrachten
Je eindopdracht bestaat uit een verslag van een omvattende casus waarin theorie en praktijk van de
opleiding zijn verwerkt. De beoordeling van je presentatie maakt een belangrijk onderdeel uit van uw
totale beoordeling voor het certificaat.
Terugkomdag:
Ongeveer 3 maanden na afsluiting van de opleiding kom je weer bij elkaar om ervaringen te delen.
Elan Training: een rijke en dynamische leeromgeving
Mensen leren op verschillende manieren: door te studeren, te doen, te experimenteren, te luisteren, te
observeren, te reflecteren en acties te ondernemen in de werkpraktijk (op basis van ervaringsleren).
Elan Training combineert meerdere invalshoeken in haar opleidingen,
waardoor een rijke leeromgeving ontstaat. De unieke locatie van Elan Training in het Brabantse
Ulvenhout draagt daar nog extra aan bij. De ruimtes binnen en buiten bieden vele mogelijkheden voor
gevarieerd leren. De sfeer is ongedwongen en resultaatgericht.
Docenten / trainers:
Gerda Bos: psycholoog, coach
Arjan van Dam: arbeids-en gezondheidspsycholoog
Turgut Hefti: arbeidsdeskundige, jurist
Ton Laenen: arbeidsdeskundige
Frans van Hout: pedagogisch- en jobcoachprofessional
Sergio van der Pluijm:
socioloog, trainer motiverende gespreksvoering
Frans Griffioen: directeur Elan Training
Informatie:
Elan Training
Geersbroekseweg 4 , 4851 RE Ulvenhout
076 - 56 11 530
[email protected]
www.elan-training.nl
www.elan-kennis.nl
Download