Vragen of suggesties? - t Gilde de Bevelanden

advertisement
GildeTijding
Nieuwsbrief van ’t Gilde de Bevelanden
December 2012
Secretariaat: Sleutelbloemstraat 67 - 4451 TD Heinkenszand - Tel. 06 14530601
E-mail: [email protected] - Website: www.gildedebevelanden.nl
In dit nummer:
Kerst- Nieuwjaarswens
Adviseursmiddag
Lustrum ‘t Gilde
De adviseur op pad
Nieuwe algemene folder
Vragen en suggesties
Adviseursmiddag
Voor herhaling vatbaar!
Op 6 november is de adviseursmiddag gehouden in het Bevrijdingsmuseum te
Nieuwdorp. Na een welkomstwoordje van voorzitter Jan van Nieuwburg en na
koffie/thee en appelgebak werd er uitleg gegeven over wat we in dit museum
konden verwachten.
Allereerst werd er in de kelder van het museum een indrukwekkende film vertoond.
In deze 13 minuten durende film werd het verhaal van de mobilisatie in 1939 tot
aan de terugkomst van bataljon Zeeland aan ons getoond. De film is het
natuurlijke startpunt van de rondgang door het museum. Na de film was er in deze
ruimte nog een aantal vitrines met bodem vondsten te bezichtigen, een geallieerde
vliegtuigbom en een authentiek Duits toilet.
De gids nam ons mee terug naar een bijzonder stuk Zeeuwse historie. Tijdens de
tweede wereldoorlog bonden geallieerde militairen van diverse nationaliteiten in
Zeeland de strijd aan met de Duitse bezetter. Aan beide zijden ging dit gepaard
met veel doden en gewonden. Ook onder de Zeeuwse bevolking vielen vele
slachtoffers. Het museum biedt een rondgang langs belangrijke gebeurtenissen in
de tweede wereldoorlog. De tentoonstelling start in de ontvangstruimte waar Kees
Sinke in 1939 afscheid neemt van zijn moeder. Kees Sinke werd in 1939
opgeroepen tijdens de mobilisatie. Als je goed kijkt zie je dat zijn moeder een
traantje wegpinkt. Het verhaal van Kees Sinke, die na de oorlog in Nederland ook
nog werd uitgezonden naar Nederlands Indië, loopt als een rode draad door de
tentoonstelling heen. De gidsen konden ons veel van dit soort verhalen vertellen,
aan anekdotes geen gebrek.
1
Vervolgens loopt de museumroute van beneden naar boven en werden we in
stappen meegevoerd naar de bevrijding van Zeeland.
Verspreid door het museum zijn allerlei verbindingen naar het heden gemaakt,
steeds met de mens centraal. Hierdoor vormt het museum een eerbetoon aan alle
strijders die in Zeeland hebben gevochten voor de vrede en vrijheid waarin we
vandaag in kunnen leven.
De Slag om de Schelde neemt in de expositie een prominente plaats in. Tijdens
deze vaak "vergeten slag" die eind 1944 werd geleverd, vormden de gebieden
rond de Westerschelde het strijdtoneel voor een vrije vaarweg naar het bevrijde
Antwerpen. Doordat de luchtlandingen "Market Garden" bij Arnhem en Nijmegen
mislukten werd het openen van de vaarweg naar Antwerpen cruciaal. De opening
van de haven van Antwerpen was van cruciaal belang om troepen en voorraden
snel richting het front te transporteren. De Slag om de Schelde heeft hierdoor een
sleutelrol gespeeld bij de bevrijding van Nederland en de beëindiging van de
tweede wereldoorlog.
Bataljon Zeeland
Het museum besteedt ook aandacht aan Bataljon Zeeland. Dit bataljon bestond
grotendeels uit oorlogsvrijwilligers die na de bevrijding van Zeeland wilden
meevechten om zo Nederland en West Europa te bevrijden van het Juk van de
bezetters. Na de tweede wereldoorlog werd het bataljon echter uitgezonden naar
Nederlands-Indië om daar rust en orde te brengen.
Verder werd uitgebreid stilgestaan bij de verovering van Zeeuws Vlaanderen en de
bevrijding van Zuid-Beveland en van Walcheren met de inundaties.
Bij de Sloedam zijn destijds felle gevechten geweest en vele doden gevallen. Aan
de hand van een interactief scherm vertelde de gids over deze gevechten.
De gids vertelde verder trots dat er binnenkort een uitbreiding komt met een
Bevrijdingspark. Op de kavel die gevestigd is naast het huidige museumcomplex,
wordt een grote parkeervoorziening aangelegd, Aan de achterzijde van het
museum wordt het Bevrijdingspark gerealiseerd wat aansluit op het huidige
Sloebos met een waterpartij, waaruit een landingsvaartuig komt. Deze
zogenaamde LVT(4) Landing Vehicle Tanks (water buffelo) zijn veelvuldig gebruikt
door de geallieerde troepen om via de zee landingen uit te voeren, op de kusten
van Zeeland. Dit type landingsvaartuig heeft ook een zéér belangrijke rol gespeeld
bij de overgave van generaal Dasser in Middelburg. Verder zullen er nog meerdere
voertuigen tentoongesteld worden. Zie onderstaande “artist impression”.
Al met al een zeer bijzondere middag.
2
Lustrum ’t Gilde de Bevelanden.
Dit mag u niet missen!
Op 17 maart 2013 bestaat ons Gilde 25 jaar.
We willen dit samen met u vieren op vrijdagavond 5 april 2013 met een
uitgebreid programma. Uiteraard is uw ega of vriend (in)ook welkom.
Op deze avond zullen de volgende artiesten optreden: TY met licht klassieke en
Ierse volksmuziek, Peter Dieleman, Brassband Euphonia en Marion van Iwaarden.
Dus… zet alvast deze datum in uw agenda.
Nadere berichten volgen nog.
De adviseur op pad
Ervaringen met en
van cliënten.
Uit de aanvragen, die wekelijks binnenkomen, blijkt dat bij veel mensen ‘t Gilde De
Bevelanden een begrip is; men weet dat onze adviseurs klaar staan om met grote
zorgvuldigheid te kijken wat de adviseur met de vraag kan doen. Ook leert de
ervaring dat de adviseur dikwijls in een gesprekje ontdekt dat er nog meer vragen
leven of dat er probleempjes of problemen zijn, die nog niet echt tot een vraag
hebben geleid. De aanvrager voelt zich dan niet alleen bevestigd in de juistheid
van zijn beslissing om ’t Gilde eens even te raadplegen, neen, dikwijls levert een
contact met een Gilde-adviseur onverwacht meer op dan men aanvankelijk had
verwacht.
Dat is goede reclame voor ’t Gilde.
Ook mooi is het te horen dat soms mensen, die ’t Gilde nog niet kennen maar in
een wijkblad of door mond-tot-mond reclame er van vernomen hebben, bij een
eerste kennismaking met ’t Gilde hooglijk verbaasd zijn over wat wij kunnen doen,
en nog gratis ook…!
Ook dat is goede reclame voor ’t Gilde.
Een kleine bloemlezing uit reacties van de afgelopen maanden:
“Meneer XXX heeft me heel erg geholpen met mijn p.c en ik ben er heel erg
dankbaar voor. Zou u of jullie dit tegen hem willen zeggen.
En jullie als Gilde ook, want anders had ik niet meer kunnen mailen, had
dingen er op en er af gehaald wat niet mocht en hij legde alles perfect uit.”
“Ik ben vanmorgen erg goed geholpen met mijn printer probleem! Het is per
telefoon gelukt om de instellingen na te lopen en zo het probleem te
verhelpen; er was meer dan genoeg kennis van zaken”.
“de heer NNN is weer dik tevreden. Hij vindt het heel bijzonder dat er hier in de
regio een club mensen zijn (het Gilde) die zomaar gratis en voor niks met van
alles komen helpen. Was hij niet gewend toen hij nog in Rotterdam woonde
enkele jaren terug. En hij roemde ook nog de snelle reactie toen hij de vraag
naar het Gilde had gestuurd.”
“Ben twee weken terug bij die mensen geweest en heb een aantal stappen met ze
doorgenomen om goed met die apparatuur om te kunnen gaan.
Vandaag nog even gebeld hoe het ging en ze hadden geen verdere vragen.”
“Alle problemen zijn opgelost en ook nog een draadloos toetsenbord + muis
aangesloten.”
Dergelijke reacties maken het aan het bestuur duidelijk dat het goed gesteld is
met de kwaliteit van onze dienstverlening. Het Gilde De Bevelanden beschikt over
een enthousiast en betrokken team van adviseurs, hulde!!!
3
De nieuwe algemene folder en visitekaartjes
Informatie over ‘t Gilde
Er is een nieuwe algemene folder gemaakt over 't Gilde de Bevelanden.
In deze folder wordt uitgebreid verteld waar 't Gilde voor staat.
Verder worden in deze folder uitgelegd hoe en op welke manier 't Gilde
behulpzaam kan zijn bij problemen, waarvan men niet weet hoe dit moet worden
opgelost. 't Gilde staat met raad en daad gratis en belangeloos voor hun klaar.
Uiteraard worden ook de activiteiten van de Stadsgidsen en SamenSpraak in deze
folder toegelicht.
Als u deze folders wilt gebruiken om achter te laten bij de aanvragers van hulp, dan
moet u contact opnemen met onze coördinator Lou van Erp.
Er zijn ook visitekaartjes ontwikkeld, welke u kunt gebruiken. U moet er alleen
handmatig uw naam opzetten.
Alle andere relevante informatie van 't Gilde de Bevelanden is er verder op
vermeld.
Ook hiervoor moet u contact opnemen met Lou van Erp, Donkerstraat 34, 4463
Goes, [email protected]
Vragen of suggesties?
Het kan altijd beter,
dus….
Voor vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere zaken over 't Gilde
de Bevelanden, kunt u schrijven aan het Secretariaat of e-mail adres, zoals
vermeld boven aan deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Chris Otto, secretaris
4
Download