Voor lezen en schrijven is het nooit te laat!

advertisement
Voor lezen en schrijven
is het nooit te laat!
Taal is overal. Toch hebben zo’n 13.000
Almeerders moeite met lezen en schrijven.
Gelukkig is het nooit te laat om bij te leren.
Begin vandaag nog met een
lees- of schrijfcursus!
www.taalzoeker.nl
Zelf oefenen
Wilt u thuis oefenen met lezen, schrijven, rekenen of internetten?
Ga dan naar www.oefenen.nl. U kunt aan de slag wanneer u dat uitkomt.
Oefent u liever niet op de computer? Bel dan gratis naar 0800 023 44 44.
U kunt dan een papieren werkboek bestellen. U betaalt alleen voor de
verzendkosten (€ 3,00).
Samen oefenen
Oefent u liever samen met iemand? Dat kan via een vrijwilliger van Gilde
Samenspraak. U kunt ook terecht bij het Taalhuis in een van de drie vestigingen
van de nieuwe bibliotheek. De bibliotheek heeft daarnaast een digitaal
inloopspreekuur waar u al uw vragen over digitale onderwerpen kunt stellen.
Gilde SamenSpraak
Wagenmakerbaan 43
op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur
(036) 534 14 04
www.vmca.nl
Inloopspreekuur
De nieuwe bibliotheek - Taalhuis
(036) 548 60 00 www.denieuwebibliotheek.nl
Een cursus volgen
U kunt ook een cursus volgen. Bijvoorbeeld bij ROC Flevoland. Of bij een
buurthuis van De Schoor. U kunt ook terecht bij de Stichting Lezen & Schrijven.
ROC Flevoland (lokaal
Matchpoint: 0900 0918
tarief) Volwasseneneducatie: (036) 547 73 05
www.rocflevoland.nl
De Schoor - Taal in de wijk
06 811 418 06
06 461 123 38
www.deschoor.nl/taalindewijk
Stichting Lezen & Schrijven
Taal voor het Leven
[email protected]
www.lezenenschrijven.nl/taalvoorhetleven
Download