Geadresseerde

advertisement
<Geadresseerde >
<Adres>
<Postcode> <Woonplaats>
<Plaats>, <Datum>
Geachte heer <naam>,
Het <gilde> wil u heel hartelijk bedanken voor uw medewerking aan het grote Gildenfeest <datum> te
<plaats>
Via dhr. <naam> verkregen wij bij uw bedrijf een hoogwerker. Daarmee waren we in de gelegenheid
om van boven af deze gildendag te filmen en te fotograferen.
U hebt met deze praktische voorziening bijgedragen aan een geweldig evenement. Het gildenfeest is
een grandioos feest geworden en het is naar tevredenheid verlopen.
<plaats> heeft tot ver in de omtrek laten zien waar een klein dorp groot in is en iedereen heeft ervan
kunnen genieten.
Het gilde wil u nogmaals hartelijk danken.
Met vriendelijke gildengroeten.
<hoofdman>
Hoofdman
317594471
Download