01/2014 Nieuwjaarsbrief

advertisement
NIEUWSBRIEF 2013/12
www.benthink.nl
Beste relatie,
Benthink heeft een bewogen maar stabiel jaar achter de rug. Als advies-,
interim en ondersteuningbureau, biedt zij haar klanten al meer dan 5 jaar
kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van besturing en
organisatie, auditing en procesmanagement.
Ik wil u, namens alle medewerkers, graag bedanken voor uw vertrouwen het
afgelopen jaar en wensen u een voorspoedig en succesvol 2014.
Eric Benthin
Directeur
INK verbetert prestaties
Vooruit naar de kern!
In deze tijd wordt een fors beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van
organisaties. Organisaties kunnen daar alleen succesvol mee omgaan vanuit een
duidelijke kijk op eigen kracht en mogelijkheden. Met een helder zicht op
behoeften en wensen van belanghebbenden. Duurzame groei in waarde en
betekenis van organisaties kan alleen worden bereikt als:
•Verbinding gelegd wordt met de verschillende belanghebbenden (medewerkers,
klanten en partners, bestuur en financiers en maatschappelijke omgeving) en een
evenwicht wordt gevonden tussen hun belangen
•In samenhang gestuurd wordt op resultaten en de inspanningen die nodig zijn
om die te bereiken
•Een balans gevonden wordt tussen resultaten op korte en lange termijn.
Benthink is INK-partner en ondersteunt u bij het verbeteren en
vernieuwen van zowel de structuur als cultuur van uw
organisatie. Zij brengt de positie van uw bedrijf in beeld en
samen met u wordt de route bepaald om de prestaties van uw
bedrijf te verbeteren.
Neem contact met ons op indien u op zoek bent naar:
•Concrete aanpakken
bedrijfsvoering
voor
verbetering
en
vernieuwing
van
de
•Praktische methoden om de kwaliteit van organisaties te toetsen
•Onafhankelijke assessments en erkenning van de kwaliteit van uw
organisatie
•Praktijkvoorbeelden van organisatieontwikkeling
•Een netwerk van top-professionals die kennis en ervaring met elkaar delen
•Een goed gesprek omdat u niet weet waar u in uw organisatie beginnen
moet.
De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende
bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met
betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de
geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens
geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender
onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik
van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende
bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig
jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik op de volgende link:
http://www.benthink.nl/nieuwsbrief/afmelden/
Benthink B.V.
ADVIES | MANAGEMENT |
ONDERSTEUNING
Kerksingel 4
2951 GE
ALBLASSERDAM
Tel
078 - 6920070
Fax
078 – 6920079
Mob
06 53 96 88 22
E-mail [email protected]
Download