ONDER VOORBEHOUD Bij inontvangstneming van de goederen

advertisement
ONDER VOORBEHOUD
Bij inontvangstneming van de goederen tekent de vervoerder de vrachtbrief en bij
aflevering de geadresseerde. Sommige vervoerders respectievelijk geadresseerden
tekenen standaard "onder voorbehoud". Daarmee wil de vervoerder voorkomen
aansprakelijk gesteld te worden voor schade aan de goederen respectievelijk de
geadresseerde wil juist de mogelijkheid houden schade te claimen.
Een algemeen gesteld voorbehoud heeft echter juridisch geen werking. Men moet
exact aangeven waaruit de schade bestaat. Bijvoorbeeld: "twee dozen minder
geleverd dan op de vrachtbrief vermeld", of "verpakkingsfolie is gescheurd". De
schade moet uiterlijk waarneembaar zijn.
Uiterlijk niet waarneembare schade kan door de geadresseerde tot 1 week later
schriftelijk bij de vervoerder worden gemeld. Meldt hij na die week, dan dient de
geadresseerde het bewijs te leveren dat de schade is ontstaan tijdens het vervoer.
De reden, dat de vervoerder een voorbehoud wil maken bij inontvangstneming, is
natuurlijk om te voorkomen dat de opdrachtgever (afzender) alsnog een claim indient
wegens schade tijdens het vervoer. Maar zo'n claim kan niet zomaar gesteld worden:
de afzender moet deze claim onderbouwen en aannemelijk maken dat de (bij
inontvangstneming niet zichtbare schade) tijdens het vervoer is ontstaan.
Download