VN verdrag gelijke behandeling

advertisement
Docu-Alert
VN-verdrag gelijke behandeling
Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in principe eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Informatiekaart over Verdrag voor gemeenten
De rijksoverheid heeft een korte informatiekaart over het Verdrag gemaakt
voor gemeenten. Deze bevat ook enkel tips over de uitvoering. Die informatiekaart
is via deze link te vinden.

School mocht leerling met Downsyndroom wegsturen
Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld in een zaak
waarbij een school een leerling met Downsyndroom na een aantal jaren had
weggestuurd omdat deze volgens de school te moeilijk gedrag vertoonde
en het verschil met andere leerlingen in de klas te groot zou zijn geworden.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)). Zie voor een samenvatting en
voor de uitspraak zelf hier (bron: College voor de Rechten van de Mens).

Meer discriminatie van mensen met een beperking
Dat blijkt uit het jaarverslag van het College voor de Rechten van de Mens.
Zie voor meer info deze berichten van de Nationale Zorggids (link) en het College (link)
Onderaan het laatste bericht staan links naar het Jaarverslag 2016 en naar de
Monitor Discriminatiezaken 2016.

Nog teveel kiesdrempels voor mensen met een beperking
Dat is de conclusie van het College voor de Rechten van de Mens op basis van de
ontvangen meldingen bij het Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Zie voor meer info
dit bericht van het College voor de Rechten van de Mens (link).

Wat is nodig om VN-verdrag uit te voeren?
Het kabinet heeft in een Plan van Aanpak vastgelegd wat er moet gebeuren om
het VN-verdrag uit te voeren. Dat Plan is deze week gepubliceerd. Zie voor meer info
dit bericht (bron: Ieder(in)). Zie voor het implementatieplan hier.
Download