Nieuwsbericht 12 januari 2011

advertisement
Persbericht
28 februari 2011
Kinderen met een beperking worden geweigerd in de ballenbak bij IKEA.
Het meubelconcern liet een 7-jarige jongen met het syndroom van Down
en zijn begeleidster niet toe. Het argument: “Er mogen geen gehandicapte
kinderen naar binnen.” De Coalitie voor Inclusie wil dat Ikea Nederland nog
eens nadenkt over de discriminatie van kinderen. Daarom ontvangt het
meubelconcern vandaag van de Coalitie voor Inclusie een uitnodiging om
op dinsdag 29 maart a.s. naar Utrecht te komen. Op die dag vindt in de
Jaarbeurs de landelijke manifestatie ‘Het VN-verdrag waarmaken’
plaats, voor gelijke rechten voor mensen met een beperking.
Aanleiding voor deze uitnodiging is de kwestie die Yvon Jaspers, presentatrice
van het tv-programma Boer Zoekt Vrouw, onlangs in haar column op haar
website aan de orde stelde. Vrienden van haar uit Nieuw Zeeland zijn bij haar op
bezoek en wilden met hun zoontje van 7 (met Downsyndroom) naar Ikea. Het
jongetje werd bij de ballenbak geweigerd met de woorden: er mogen geen
gehandicapte kinderen naar binnen”. De manager die er bij werd gehaald legde
uit dat het personeel bij de ballenbak bij al die kinderen er niet ook nog een met
een handicap bij kon hebben.
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet ook in
Nederland van kracht worden. Dit verdrag zegt dat het hebben van een
beperking mensen niet langer buiten de maatschappij mag plaatsen. Mensen met
een beperking zijn gewone burgers, die net als iedereen mee moeten kunnen
doen in de samenleving. De Coalitie voor Inclusie hoopt dat Ikea Nederland op
de manifestatie komt. Op die bijeenkomst wordt gesproken over het verdrag,
waarom een apart verdrag voor mensen met een beperking ook in Nederland
nodig is en wat iedereen zelf kan doen om te zorgen dat ook mensen met een
beperking gewoon mee kunnen doen.
Niet voor publicatie:
De column van Yvon Jaspers: http://yvonjaspers.nl/pers/ballenbak/
Contact en meer informatie:
Meer informatie
José Smits, Coalitie voor Inclusie
06-50817151
Stand ratificatieproces Nederland
Het ratificatieproces is al meermalen opgeschort. Zoals het er nu naar uitziet wil
het kabinet in 2011 gaan ratificeren. Het is belangrijk dat de ratificatie nu
doorgang vindt. Daarvoor is het o.m. nodig dat dit verdrag aandacht krijgt in de
media. Voor de ratificatie worden conceptwetsvoorstellen geschreven. Verwacht
wordt dat deze in het voorjaar naar betrokken organisaties worden gestuurd.
Aan de hand van reacties volgt een definitief voorstel, dat ter goedkeuring naar
de ministerraad gaat. Vervolgens moeten de wetsvoorstellen langs de Raad van
State voor advies. Daarna moeten deze aangenomen worden in de Kamer. Vanaf
dat moment geldt het verdrag in Nederland en moet ons land er daadwerkelijk
invulling aan geven.
Studies over stand in Nederland:
http://www.vnverdragwaarmaken.nl/index.php/vn-verdrag/stand-van-zaken
Overzicht wereld van UN
http://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg
Brochure van de CG-raad:
http://www.coalitievoorinclusie.nl/werkconferentie/VNverdragbrochure.pdf
Website van de campagne www.vnverdragwaarmaken.nl en
www.coalitievoorinclusie.nl
Erica Terpstra in het AD: "Iedereen moet in de samenleving mee kunnen
doen. De rechten van de mens gelden ook voor degenen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking. De wereld wordt er absoluut beter van als iedereen
mee doet."
http://www.vnverdragwaarmaken.nl/images/stories/documenten/Artikel-ADnovember2010.pdf
Willem de Gooijer en Hans Kröber in WMO-magazine ,,Zelfstandigheid
moet het doel zijn.’’
http://www.vnverdragwaarmaken.nl/images/stories/documenten/artikel-wmomagazine-december2010.pdf
Robin Gerrits in de Volkskrant: ,,Inclusief onderwijs nog nooit zo
dichtbij’’
http://www.vnverdragwaarmaken.nl/images/stories/documenten/vkn_20101210
_rugzakleerling-niet-altijd-welkom-in-klas.pdf
José Smits in de Volkskrant: Mensen als Brandon in feite rechteloos
http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7664/Mensen_als_Brandon_in_feite_r
echteloos
Download