23-11-2015, VN Ambassadeurs in Den Bosch bijeen.

advertisement
23-11-2015, VN Ambassadeurs in Den Bosch bijeen.
We kunnen het maar moeilijk laten om onze verbazing naar elkaar uit te spreken over de dingen waar we
tegenaanlopen in het dagelijks leven. Geen “sta-op-stoel” kunnen bemachtigen als een arts die voor jou van belang
vindt. Jongeren die alleen een plek op een particuliere (zelf bekostigde) beroepsopleiding kunnen krijgen. Mensen
die je anders behandelen sinds je slechtziend bent geworden. Het “ieder-voor-zich-beleid” van de organisaties voor
verschillende soorten assistentiehonden. De verschillen tussen OV mogelijkheden voor gebruikers van elektrische
rolstoelen in Europese landen. Onvoldoende kennis in de gemeente over arbeidscontacten waardoor een inclusief
bedrijf geen werknemers in dienst kan nemen. En dan de verschillen in mogelijke ondersteuning vanuit de WMO
tussen onze 400 Nederlandse gemeenten.
Verbijstering maakte zich regelmatig van ons meester tijdens de ontmoeting van VN ambassadeurs van de Coalitie
voor Inclusie op 23 november 2015 in ’s-Hertogenbosch. Vindt daartussen maar eens de lichtpuntjes om
discriminatie te bestrijden en de toegankelijkheid van onze samenleving te vergroten. Dit zijn de doelstellingen van
het VN Verdrag waar de verzamelde ambassadeurs Jenny, Tjerk, Marion, Francis, Paul, Amber, Harm, Netty, Francis,
Piet, Jeroen, Sidney, Rianne, Roos en Eline zich hard voor maken.
Amber van Wij staan op! vertelde over de politieke invloed die zij als rolstoelgebonden jongerengroep uitoefenen.
Door samen te werken vanuit en over het hele land geven zij de missie uit het verdrag een gezicht en maken steeds
meer mensen bewust van het bestaan. Uitgangspunt van de campagne van Wij staan op! is het Manifest, een
oproep aan de Nederlandse samenleving om de manier te kantelen, waarop zij naar gehandicapten kijkt en daarmee
omgaat. Door middel van 12 stellingen roepen ze alle Nederlanders op om samen een toegankelijke maatschappij te
creëren. Op 3 december zullen zij het Manifest toelichten bij het ministerie van VWS. Naast het aanspreken van de
politiek willen ze ook het grote publiek betrekken door middel van filmpjes en een campagnelied gecomponeerd
door singer-songwriter Youri Lentjes. Lees meer op www.wijstaanop.nl .
Gemeenten worstelen met het tastbaar maken van het VN verdrag. Ze zijn geneigd om vooral te praten met
georganiseerde verbanden, met de WMO-raden als belangrijkste gesprekspartners. Elke gemeente voert haar eigen
beleid en soms ontvangen de ‘hardste schreeuwers’ de meeste ondersteuning. Dit leidt tot grote verschillen in de
geleverd zorg. Hoe zorg je ervoor dat losse organisaties of individuele mensen zich vertegenwoordigd voelen in de
dialoog?
Brieven aan de gemeenteraden van Tynaarlo en Gorinchem zetten het naleven van VN verdrag in gang in deze
gemeenten. In de eerste gemeente leidde dit zelfs tot het instellen van een VN panel. Een klankbord voor allerlei
groeperingen in de lokale samenleving als het om rekening houden met mensen met een handicap gaat . Een
experiment waarmee een groep burgers met diverse beperkingen helpt een Algemene Verplichting (art. 4 lid 3) uit
het verdrag handen en voeten te geven.
Het gehandicaptenplatform ’s-Hertogenbosch bereidt tot in de puntjes een actieplan voor dat van start gaat op de
dag van ratificatie van het verdrag. De sociale kaart is in beeld gebracht, een voorbeeldbrief is gemaakt en de
werkgroepleden hebben ieder een artikel van het verdrag geadopteerd dat ze zich willen eigen maken. Na ratificatie
gaat de werkgroep samenwerken met sleutelambtenaren, heeft de wethouder toegezegd.
VN-panels/VN-ambassadeurs kunnen de gemeenten voeden met informatie en ervaringen op individueel niveau. Na
de ratificatie zal de overheid monitoren hoe de implementatie van het VN verdrag verloopt. Twee jaar na
implementatie zal Nederland aan de VN rapporteren welke maatregelen zijn genomen en welke vooruitgang is
geboekt, en vervolgens minstens elke vier jaar. Daarnaast zullen NGO’s (niet gouvernementele organisaties)
schaduwrapportages maken. De Coalitie wil hieraan bijdragen door verhalen te verzamelen in het VN-vertelpunt. Dit
project is nog in wording.
Sidney en Rianne van de Stichting Gebruikers Assistentiehonden voeren een lobby om het kernelement
“toegankelijkheid” van het verdrag ook van toepassing te verklaren op de verschillende soorten hulphonden. Ze
breken daarmee ook een lans voor samenwerking tussen de verschillende hulphond-organisaties. Nederland heeft
nog veel moeite te onderkennen dat eendracht tussen organisaties voor en van mensen met een specifieke handicap
cruciaal is en wordt als het op het implementeren van het VN Verdrag aankomt. Maar ook dat voor de veelal
landelijk georiënteerde clubs de ondersteuning nu op de regio moet worden gericht.
Hulpvragen kwamen ook op tafel. Bijvoorbeeld hoe in Tiel enerzijds in gesprek te raken met gemeente en hoe een
lokale coalitie te vormen. Tips, suggesties, netwerkcontacten en goede raad werden ter plekke uitgewisseld. En
afspraken over het uitwisselen van ervaringsmateriaal werden gemaakt. Sowieso gebruikten de vooral Zuidelijk
georiënteerde deelnemers de gelegenheid om onderling lijntjes te leggen. Jeroen’s presentaties “Ingrediënten voor
een lobbystrategie” en “Ingangen voor strategieën gemeenteplan” mag je gebruiken om je voor te bereiden om
contact te leggen met jouw gemeente. Je vindt deze als bijlage bij het verslag.
We werden gastvrij ontvangen door Roos Kapteijns van het regionale gehandicaptenplatform. Van ZET kregen we
hun nieuwste inspiratieboekje mee naar huis. Alle aanwezige ambassadeurs ontvingen het bij hun rol behorende
ludieke ereteken. Om 17.00 waren we allemaal weer huiswaarts met een overgebleven broodje, pakje melk of
sinaasappel. Met ingedachte de uitspraak van Jenny Goldschmidt, de nieuwe voorzitter van de Stichting Inclusie
Nederland in gedachte. “Weet dat het VN Verdrag het mooiste is van alle verdragen tot dusver. Het gaat namelijk
over àlle mensen en hoe zij met elkaar omgaan. Dit staat in geen enkel ander mensenrechtenverdrag!”
Verzoek aan alle ambassadeurs: Blijf aangeven bij de Coalitie wat jullie nodig hebben om te kunnen doen wat je wilt
doen!
Idee: Wat denken jullie van een besloten Facebook pagina speciaal voor alle VN ambassadeurs? Om contact te
maken met andere ambassadeurs. Om ideeën uit te wisselen en elkaar te steunen. Is een Facebook pagina
toegankelijk voor mensen met een visuele beperking? Jullie reacties graag naar
[email protected].
Afspraken:
Marion Niessen zal Francis ter Horst helpen om contacten te leggen in Tiel via Per Saldo. Francis mag Jeroen Veltheer
benaderen om contact te leggen met Ango in Tiel.
Pilot project van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg: huisartsen nemen mensen met een arbeidshandicap in
dienst. Maak huisartsen en potentiële sollicitanten attent op dit project. http://www.ssfh.nl/activiteiten/eengezonde-arbeidsmarkt-voor-de-huisartsenzorg/instroom-mensen-met-een-arbeidsbeperking/ . Voor meer
informatie neem contact op met Jeroen Veltheer.
Download