hoofdstul 10 - MeneerDeJonge

advertisement
HOOFDSTUL 10
EUROPESE EENWORDING
Oorzaken
-nieuwe wereldoorlog voorkomen
-het protectionisme had de crisis in de jaren ’30 alleen maar verergerd
-VS bevorderde de economische samenwerking om W Europa sterk te maken tegen
het communisme (met behulp van het Marshallplan)
1951 EGKS (plan Schuman) integratie van deze sector voorkomt het herrijzen van een
zelfstandige Duitse wapenindustrie
Duitsland,Frankrijk,Italie en de Benelux
1957 EEG (verdrag van Rome) scheppen van een vrijhandelszone
1967 EG nauwere samenwerking Europees parlement alleen adviesrecht)
Europese commissie (ministerraad) bepaalt het beleid
1973 toetreding van Engeland,Ierland en Denemarken
1974 Europese Raad van regeringsleiders (soort Europese regering)
1979 rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement
jaren ’80
toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal (na verdwijning dictaturen)
1990 Duitse hereniging→ men wil Europese samenwerking vergroten
-Europese regels voor allerlei produkten
-vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen (geen douane meer)
-beperking van het vetorecht
1992 EU (verdrag van Maastricht) → afspraak tot invoering van de euro (2002)
1995 Oostenrijk, Zweden en Finland lid
2004 toetreding van Polen, Hongarije, Tsjechie, Slowakije, Slovenie, Estland, Letland,
Lithouwen,Cyprus en Malta
2005 Europese grondwet afgewezen (politieke integratie lukt maar niet)
Download