2016-2017-klas-4-gl-tot-wiskunde

advertisement
Leerweg : GL TOT
vak
:Wiskunde
methode :Netwerk 3 en 4 vmbo gt 4e editie
Ex. Eenh. Leerstof
Wi/K/4
Hoofdstuk 11 - Niet-lineaire verbanden (deel 3B)
CE / (SE)
SE
nee
nee
Wi/K/
Hoofdstuk 1 - Rekenen (deel 4)
CE / (SE)
nee
nee
Wi/K/6
Hoofdstuk 2 - Symmetrie en oppervlakte (deel 4)
CE / (SE)
nee
nee
Wi/K/7
Hoofdstuk 3 (deel 4)
CE / (SE) Hoofdstuk 8 (deel 3B)
nee
nee
Wi/K/4
Hoofdstuk 4 - Lineaire verbanden (deel 4)
CE / (SE)
nee
nee
Toetsweek
SE6 Hoofdstuk 1 t/m 4 (deel 4)
ja
Klas
Periode
(3) 4
4
Toetsvorm Weging
Herk.
s
1
Gilde Vakcollege Techniek
Cijfers
SE
Rep
ja
Iedere les wordt 10 min. SL toegepast
Om een optimale leerlijn te krijgen, is het mogelijk dat de hoofdstukken
verplaats gaan worden.
Per hoofdstuk wordt nader beken of een SO toegepast moet worden
(min. 2 per periode).
Opmerking
gemiddeld:
Het rapportcijfer bestaat uit het gemiddelde van de behaalde cijfers uit
deze periode van verslagen, practica, overhoringen en repetities.
R1
SE6
SO
De behaalde cijfers voor het rapport zijn niet herkansbaar.
Leerweg : GL TOT
vak
:Wiskunde
methode : Netwerk 3 en 4 vmbo gt 4e editie
Klas
Periode
Ex. Eenh. Leerstof
Wi/K/6
Hoofdstuk 5 - Berekeningen in driehoeken
CE / (SE)
SE
nee
nee
Wi/K/4
CE/ (SE)
nee
nee
Hoofdstuk 6 - Machtsverbanden ( deel 4)
Wi/K/6
Hoofdstuk 7 - Ruimtemeetkunde
CE / (SE)
nee
nee
Wi/K/4
Hoofdstuk 8 - Verschillende verbanden (deel 4)
CE / (SE)
nee
nee
Toetsweek
SE7 Hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 (deel 4)
ja
Toetsvorm Weging
s
1
(3) 4
5
Herk.
ja
Iedere les wordt 10 min. SL toegepast
Om een optimale leerlijn te krijgen, is het mogelijk dat de hoofdstukken
verplaats gaan worden.
Per hoofdstuk wordt nader beken of een SO toegepast moet worden
(min. 2 per periode).
Opmerking
gemiddeld:
Gilde Vakcollege Techniek
Cijfers
SE
Rep
SO
Het rapportcijfer bestaat uit het gemiddelde van de behaalde cijfers uit
deze periode van verslagen, practica, overhoringen en repetities.
De behaalde cijfers voor het rapport zijn niet herkansbaar.
R2
SE7
Leerweg : GL TOT
vak
:Wiskunde
methode : Netwerk 3 en 4 vmbo gt 4e editie
Ex. Eenh. Leerstof
Wi/K/4
Hoofdstuk 12 - Verbanden en machten (deel 3B)
CE / (SE)
examentraining
Iedere les wordt 10 min. SL toegepast
Om een optimale leerlijn te krijgen, is het mogelijk dat de hoofdstukken
verplaats gaan worden.
Per hoofdstuk wordt nader beken of een SO toegepast moet worden
(min. 2 per periode).
SE
nee
nee
nee
Klas
Periode
(3) 4
6
Toetsvorm Weging
Herk.
Gilde Vakcollege Techniek
Cijfers
SE
Rep
SO
Per hoofdstuk wordt nader beken of een SO toegepast moet worden
(min. 2 per periode).
Opmerking
gemiddeld:
SE 8 = Rgem. = (R1+R2)/2
R
SE8
Download