23 juni 2016 - Power Point, kennismaking VC

advertisement
Kennismakingsavond
Vakcollege 1
Even voorstellen…
Tim Boekestijn
1. Docent LO/Sport
2. Mentor klas 1B
Hulpmentoren
Marloes Slootmans & Evelien van Buuren
Doel van de avond
1.
2.
3.
4.
Informatie m.b.t. komend schooljaar.
Informatie over de opleiding
Gelegenheid om vragen te stellen.
Informatie van u over uw zoon/dochter
Doorstroming Vakcollege
mbo
Hoge Woerd
Irenestraat
Lage Woerd
Sweelincklaan
Mogelijkheden
• Eind klas 2 een bindend advies,
- VMBO-BL of VMBO-KL
•VMBO-BL
3
MBO 2, met mooie cijfers mogelijk MBO
•VMBO-KL
4
MBO 3, met mooie cijfers mogelijk MBO
•Met hard werken is er heel veel mogelijk!
Vakken Vakcollege
Techniek
Zorg & welzijn
Economie
Design
Sport
Science
Society
Nederlands
Engels
Wiskunde
Rekenen
Mentoruur
XL
Afkortingen per vak
•
Praktijkvakken
TN Techniek
ZW Zorg & Welzijn
EC Economie
•
AVO-vakken
SC Science (Biologie, Natuurkunde, Scheikunde)
SY Society (Aardrijkskunde, Geschiedenis, maatschappijleer)
DS Design (Informatica, Beeldende vorming, tekenen)
•
Basisvakken
NE Nederlands
EN Engels
WI Wiskunde/Rekenen
SR Sport
Huishoudelijke zaken
• Tas inpakken: wanneer en hoe?
Agenda & etui
Boeken & schriften
Sportkleding
• Naar school: hoe laat?
Check ‘s ochtends magister
Eerste uur vrij is niet eerste vak valt uit…
• Absentie
ziek: ‘s Morgens bellen, beter: Blauwe kaart mee.
Dokter/tandarts: van te voren blauwe kaart laten inleveren.
Bijzonder verlof
• www.isw.info -> Sweelincklaan -> afspraken
• Formulier invullen en versturen naar [email protected]
• (staat ook op site uitgelegd)
Mentorsysteem
1. Mentorbriefje
2. Buis met stenen
3. Digitaal portfoliodag
• Doelstellingen/ ontwikkelpunten afsreken in
een persoonlijk gesprek
Samenwerking
1. Samen werken aan de ontwikkeling van uw kind!
2. Aanwezigheid op contactmomenten
3. Tussentijdse communicatie via mail of telefoon.
[email protected]
Administratie
1.
2.
•
•
3.
4.
5.
Overzicht inschrijfgegevens
Akkoordverklaring / toestemmingsverklaring
Vuurwerk & Bezoek schoolfeesten
Toestemmingsverklaring foto’s
WIFI-reglement
OuderVragenLijst
Magister inlog
Algemene info (www.isw.info)
1. Jaarboekje (Sweelincklaan -> Onze school)
2. Magister (icoontje rechts bovenin)
Contactmomenten 2015
• 26 oktober
• 13 oktober
•
•
Dyslexieavond voor ouders
Dansproject ‘Urban art’
6 en 8 december 1e Spreekavond
11 en 13 april 2e Spreekavond
• Data ook in de jaargids (site)
Vragen?
Download