Vindbaarheid - Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen

advertisement
VINDBAARHEID EN PRESENTATIE IN DE BIBLIOTHEEK ANGSTEL, VECHT EN VENEN
Tijdens hun bezoek aan de bibliotheek nemen bijna alle bibliotheekleden wel eens andere materialen mee dan ze van te voren van
plan waren om te lenen. Twee derde van de bibliotheekleden vindt dat de materialen in de bibliotheek aantrekkelijk gepresenteerd worden.
Zes op de tien van de bibliotheekleden wordt door de manier waarop de materialen gepresenteerd zijn zelfs op nieuwe ideeën gebracht.
Wanneer bibliotheekleden gericht op zoek zijn, kunnen zes op de tien snel vinden wat ze zoeken.
EERSTE ACTIE NA INLEVEREN GELEENDE MATERIALEN
№1
INSPIRATIE BIJ HET ZOEKEN VAN MATERIAAL
NIEUWE MATERIALEN
BEKIJKEN
DOOR PRESENTATIE VAN
NIEUWE AANWINSTEN
65%
Gereserveerde
materialen ophalen
№2
0%
40%
100%
64%
71%
DOOR PRESENTATIE- DOOR MATERIAAL IN
TAFELS
KASTEN
Bepaalde
afdelingen bekijken
№3
№4
Rondlopen en
zich laten verrassen
GEBRUIK EN TEVREDENHEID MET DE HORECAGELEGENHEID
ANDER MATERIAAL DAN GEPLAND MEENEMEN
40%
39%
TEVREDEN
21%
11+89
9%
64%
11%
MAAKT WEL
GEBRUIK
11%
NEUTRAAL
14%
ONTEVREDEN
MAAKT GEEN
GEBRUIK
89%
0%
GEEN MENING
ALTIJD
MEESTAL
SOMS
NOOIT
* DEZE VRAAG IS ALLEEN VOORGELEGD AAN DE 14 BIBLIOTHEEKLEDEN
DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE HORECA.
WEET NIET
PRESENTATIE EN VINDBAARHEID VAN MATERIAAL PER LEEFTIJDSCATEGORIE
PRESENTATIEMATERIAAL BRENGT
ME OP NIEUWE IDEEËN
IK VIND SNEL WAT IK ZOEK
16 › 35
36 › 55
55 › 65
65 ›
TOTAAL
16 › 35
36 › 55
55 › 65
65 ›
TOTAAL
57%
72%
59%
50%
62%
62%
64%
65%
63%
64%
(HELEMAAL) MEE EENS
Het onderzoek is in juni 2014 uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok | NetPanel in opdracht van ProBiblio. Aan het onderzoek hebben 258 leden van de Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen deelgenomen. Voor meer informatie kunt u terecht op biebpanel.probiblio.nl of contact opnemen met Daniëlle Koning onderzoeksadviseur, [email protected]
Download