titelpagina - Mijnvakbond.nl

advertisement
TITELPA
GINA
Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Hollen
Stilstaan
bij Werkdruk
dát maakt zorg beter
Anita Hertogh
Annewies de Vries
Gusta Agsteribbe
Sectoraanpak Zorg & Welzijn
Doel: Verbeteren arbeidsomstandigheden
2013 oorzaken in kaart
2014 geschikte maatregelen getroffen
2015 evaluatie uitgevoerd
Focus op belangrijkste risico’s die verzuim veroorzaken:
50% door PSA, vooral werkdruk, incidenten agressie en combinatie
30% door Fysieke belasting
10% beroepsziekten door biologische agentia:
BHV: meewerken aan overdracht aan andere toezichthouder
Inspecties in 8 segmenten
VVT
JZ
GHZ
2012
PSA
PSA
PSA
2013
PSA
PSA
PSA
GGZ
WMD
ZKH
AD
PSA
BA
PSA
FB
BA
PSA
FB
BA
PSA
BA
PSA
FB
BA
PSA
FB
BA
KO
PSA
2014
HERINSPECTIES
2015/
2016
PSA
FB
BA
PSA
FB
BA
PSA
FB
BA
PSA
FB
BA
FB
communicatie
Handhavingscommunicatie
- Brochures
- Flyers
- Factsheets
- Sectorrapportage
- Testimonials
- Presentaties
- Intervieuws, persberichten
Strategische communicatie
Opstellen actieplan met stakeholders om bestuurders aan te
zetten om meer sturing te geven aan het aanpakken van
arborisico’s. Plan, do check, act op preventie.
Samenwerking
Sociale partners
- Communicatie richting leden over inspecties en resultaten
- Ondersteunen leden (arbocatalogi, workshops, tools, opleidingen)
IGZ/IJZ
- Afstemmen niet nalevers, voorlopers
- Hoe kunnen we thematisch effectiever optreden
- Kennisuitwisseling, inhoudelijk, bestuurlijk
- oog en oor, signalen, doorgeven
- samen optrekken (incidenten, jaargesprekken, inspecties)
- Communicatie
IZZ (zorgverzekeraar)
- Relatie zorggebruik en verzuim, relatie met inspectieresultaten
- Spreken bestuurders aan op zorggebruik
- Onderzoek naar oorzaken en preventiemogelijkheden
- Good practices en businesscasussen
- Aanbod zorgverzekering afgestemd op risico’s zorgmedewerkers (tilcursus)
Resultaten werkdruk totaal
Inspecties
2012 (n = 158)
Inspecties
2013 (n = 148)
Hercontroles
2012 (n = 67)
Stelling 1: in het algemeen zijn instellingen meer bezig met de aanpak van werkdruk
Stelling 2: instellingen met eerdere overtredingen lopen nog achter
Arbeidstijden
Inspecties 2012
Inspecties 2013
Hercontroles 2012
VVT
JZ
GHZ
Stelling 3: Verbetering te zien in 2013 bij VVT en JZ
Resultaten arbeidstijden totaal
Inspecties
2012 (n = 158)
Inspecties
2013 (n=148)
Stelling 4:Bij de meeste instellingen is het arbeidstijdenbeleid wel in orde
Arbeidstijden
Inspecties 2012
Inspecties 2013
VVT
JZ
GHZ
Stelling 5: In de GHZ is meer aandacht
nodig voor arbeidstijdenbeleid
Resultaten agressie totaal
2012 (n=158)
2013 (n=148)
Stelling 6: er is een lichte verbetering te zien in de aanpak van agressie
Stelling 7: de aanpak van agressie in de jeugdzorg is sterk verbeterd
Agressie
VVT
JZ
GHZ
Inspecties 2012
Inspecties 2013
Resultaten sectoraanpak







Aanpak agressie en werkdruk verbeterd
Agressie en nu ook werkdruk staan op de agenda
Langdurig verzuim in segmenten daalt tgv betere HRM
Aantal agressie incidenten is gedaald
Campagne agressie: veilig werken in de zorg
Arbocatalogi aangepast aan de stand der wetenschap
Bestuurlijke reacties: veel activiteiten op agressie, maar nu ook activiteietn op
werkdruk en beleidscysclus
Wat kan nog beter?





Voorlichting
Arbozorgsysteem opnemen in beleidcyclus (PDCA)
Sturing op voorkomen van risico’s door bestuur
Businesscases: voordelen van preventie
Effectmeting en benchmark: waar staat de afdeling, de instelling en het segment
TITELPA
GINA
Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
dankt voor jullie inzet
Veel succes bij de
inspecties
dát maakt zorg beter
Resultaten werkdruk VVT
Inspecties
2012 (n = 93)
Inspecties
2013 (n= 94)
Hercontroles
2012 (n=40)
Resultaten werkdruk jeugdzorg
Inspecties
2012 (n = 28)
Inspecties
2013 (n= 17)
Hercontroles
2012 (n = 12)
Resultaten werkdruk gehandicaptenzorg
Inspecties
2012 (n = 29)
Inspecties
2013 (n= 32)
Hercontroles
2012 ( n = 15)
Resultaten agressie VVT
2012 (n= 93)
2013 (n= 93)
Resultaten agressie jeugdzorg
2012 (n= 28)
2013 (n = 16)
Resultaten agressie gehandicaptenzorg
2012 (n= 29)
2013 (n = 32)
Resultaten arbeidstijden VVT
2012 (n = 93)
2013 (n = 93)
Resultaten arbeidstijden jeugdzorg
2012 (n = 28)
2013 (n = 16)
Resultaten arbeidstijden gehandicaptenzorg
2012 (n = 29)
2013 (n= 32)
Download