PowerPoint-presentatie

advertisement
COMMUNITY SERVICE PROJECT VU-GGD
Slaapproblemen bij kinderen in Amsterdam
Nicole, Lotte, Berend,
Paulien, Leandra & Oda
INHOUD
• Over ons
• Slaapproblematiek
• Preventie
• Doel
• Onderzoeksvraag
• Methode
• Resultaten
• Discussie
• Conclusie
• Aanbevelingen
• Ervaringen
OVER ONS
• Gezondheidswetenschappen VU
• Community service FALW
• GGD  slaapproblematiek kinderen Amsterdam
• Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)
SLAAPPROBLEMATIEK
• 25% slaapproblemen
• Lichamelijke problemen
• Gedragsproblemen
• Leerstoornissen
 Overgewicht
1 op de 5 kinderen
Voorkomen is beter dan genezen!
PREVENTIE
• Primair / secundair / tertiair
• Determinanten en uitkomstmaten
• Factoren die bijdragen aan het tot stand komen van gedrag
DOEL
• De determinanten van slaapgedrag bij kinderen in kaart brengen
• Interventie: kinderen beter laten slapen
 Intervention mapping
ONDERZOEKSVRAAG
“Welke determinanten hebben invloed op het slaapgedrag
van kinderen tussen 2-12 jaar in Amsterdam?”
METHODE
Fase 1
 Inlezen
 Opstellen matrix tabel > uitproberen > aanpassen
Fase 2
 Literatuur scannen > relevantie? > in tabel verwerken
Fase 3
 Tabel verwerken tot een model
Fase 4
 Presentatie
Hoe? In duo’s
Duur? Oktober – april
Exclusie: Determinant niet significant, uitkomst niet slaap, verkeerde doelgroep
DISCUSSIE
• Langere slaap niet altijd beter
• Veel verschillende uitkomsten
• Leeftijdsgrens
• Geen vaders
CONCLUSIE/AANBEVELINGEN
• Preventie nodig voor betere ontwikkeling kind.
• Kwantiteit/kwaliteit
• Meer onderzoek nodig
• Beeldschermgebruik beperken en bedtijdroutine verbeteren, consequent zijn
• Demografische factoren
ERVARING
• Wat zijn onze ervaringen over het project?
• Aan het begin lastig inkomen, later beter
• Leerzaam, inzage werkveld
• Beeld van GGD, personeel informeel (open sfeer; welkom)
•Activiteiten
VRAGEN
Download