Landelijke project digitale publieksinformatie SoCard beheer Open

advertisement
Landelijke project digitale publieksinformatie
SoCard is de landelijk dekkende standaard voor woon-, zorg- en
welzijnsorganisaties. Een GoudenGids vol met organisatiegegevens van organisaties
uit de sectoren zorg, welzijn en wonen. Naast adresgegevens van organisaties
worden in SoCard uitgebreide informatie opgeslagen over onder meer
productaanbod, dienstverlening, openingstijden en werkwijze. De landelijke
publieksdatabase is een samenwerking van:
SoCard beheer
SoCard biedt krachtige beheersgereedschappen waarmee centraal én decentraal
uiteenlopende gegevens van regionale en landelijke organisaties worden beheerd.
Het SoCard verificatiesysteem zorgt voor ondersteuning in de kwaliteitscontrole van
gegevens voordat deze worden gepubliceerd. De sociale kaart blijft hierdoor integer
en altijd up-to-date.
Open Source, Open Content en Open standaard
Het SoCard beheer systeem is Open Source en kosteloos beschikbaar. Er zijn slechts
kosten voor implementatie- en service. Ook de inhoud (content) is kosteloos
beschikbaar. SoCard is gebaseerd op Open Standaarden. Hierdoor zijn koppelingen
met andere systemen gewaarborgd.
Landelijke beheerorganisatie
De landelijke database wordt gevuld door gebruik te maken van
een regionaal netwerk van beheerders uit de GGD organisaties en
hun partners. Zie ook www.zorgwel.nl en www.zorgwijzer.nl. Ook
beheerders van organisaties krijgen desgewenst zelf de
mogelijkheid de eigen organisatiegegevens bij te houden.
Community
Rondom het beheersysteem en de gegevens is een community van
gebruikers ontstaan. De SoCard community wordt geleid vanuit de
Stuurgroep Publieksinformatie. In de Stuurgroep hebben GGD
Nederland, Stichting Zorgwijzers op Internet, de vereniging
Zorgwel en Orangehill zitting.
Bron voor vele toepassingen
•
•
•
•
•
SoCard
SoCard
SoCard
SoCard
SoCard
als
als
als
als
als
onderdeel van het Wmo-loket
bron voor GHOR – rampenbestrijding (applicatie)
bron voor politie en brandweer
bron voor (regionale) alarmering van zorgverleners
bron voor ketens in de jeugdzorg
SoCard Community - P/a: GGD Nederland - Postbus 85300 - 3508 AH Utrecht
Tel. 030 – 2523004 - www.socard.nl
Download