Klanttevredenheidsonderzoek, GGD HvB

advertisement
Klanttevredenheidsonderzoek, GGD HvB
Doel en doelgroep
Op anonieme wijze verkrijgen van de mate van klanttevredenheid van mensen
die een huisbezoek hebben gehad van een medewerker van het bureau
infectieziektebestrijding van de GGD.
Methode
Nadat er een huisbezoek is gehouden, wordt er een vragenlijst achtergelaten,
zodat deze anoniem kan worden ingevuld.
Het klanttevredenheidsonderzoek is onderdeel van het kwaliteitssysteem van de
GGD HvB. De vragenlijsten worden verzameld en door een epidemioloog
geanalyseerd. De uitkomsten worden in het teamoverleg besproken en waar
nodig worden de uitkomsten meegenomen in het dagelijks werk.
Overige informatie
Naast het klanttevredenheidsonderzoek voor huisbezoeken, heeft de GGD ook
vragenlijsten ontwikkeld voor telefonische vragen, voor instellingen en een
specifieke naar aanleiding van de Q-koorts in 2007.
Contactpersoon
Sandra van Dam, GGD Hart voor Brabant
Bijlagen
000301 B IZB
CONCEPTKlanttevre
Klanttevredenheidsonderzoekdenheidsonderzoek
- huisbezoek.doc beldienst.doc
000302 B IZB
Evaluatieformulier
Klanttevredenheidsonderzoekvoorlichting
- instellingen
klant.doc
en groepen.doc
Download