Presentatie_André_Jacobi

advertisement
-Oefenen, waarom zou je?
-De kracht van het kleine
-Oefenbank
André Jacobi
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding Cib/RIVM
Ciska Stom
1
“Preparedness”
• Voorbereiding op zeldzame onverwachte gebeurtenissen
• Paraatheid binnen de gehele organisatie
• Effectieve respons op dagelijkse problematiek en in tijden
van crisis
• Gericht op interne procedures en externe samenwerking
• Doelmatige opschaling
2
Oefenen waarom zou je?
• Crises komen (te) weinig voor
• Dagelijkse werkzaamheden geven weinig ruimte voor
voorbereiding
• In een crisis komen geheel nieuwe aspecten van het werk
op de voorgrond te staan
• Tijdsdruk en chaos liggen op de loer
• Samenwerking komt onder spanning
• Politieke en bestuurlijke gevoeligheden ontstaan
• Communicatie is vaak een struikelblok
3
Oefenen, daarom
• Voorbereiding van een team op onverwachte
gebeurtenissen
• Anticiperen op het werken onder stress
• Geeft inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden binnen
en buiten de organisatie
• Leert je samenwerken met partners waar je niet dagelijks
mee omgaat
• Leert verschillen in multidisciplinaire aanpak kennen
• Test de creativiteit en veerkracht van de organisatie
• Leert mensen kennen
• Traint de communicatie aspecten
4
Beschikbaar 5 modeloefeningen voor GGD
• Leidraad
Gemeentelijk /
GGD Beleid
Evaluaties
(oefenevaluaties &
oefenjaarverslag)
Oefendraaiboeken
(Meerjarig)
Oefenbeleid
Oefenjaarplan
. De oefencyclus bron Leidraad modeloefeningen
5
De oefencyclus
oefenbeleid
oefenbeleid
voorbereiding
voorbereiding
oefening
oefening
evaluatie
evaluatie
OTO: Opleiden, trainen en oefenen
6
Oefenbeleid
• Onderkennen van nut en noodzaak, commitment
• Oefenen kost geld en tijd
• Oefenen moet je leren
• Begin klein en werk naar groot
• Maak gebruik van oefendeskundigheid van anderen
7
Een modeloefening voor GGD
• Bestrijding incidentele introductie nieuw humaan
influenzavirus
• Afnametechniek influenza diagnostisch materiaal
• Praktische training, minimaal 1 keer per jaar oefenen
8
9
10
Nieuw!!! 3 modeloefeningen laboratoria
1. Gericht op laborganisatie, werkprocessen en interne
opschaling
2. Samenwerking GGD, lokale outbreak
3. Samenwerking met nationale labs RIVM, NIC
11
Opschalen : “het proces van veranderen van het
functioneren van team, een afdeling of een gehele
organisatie vanuit de dagelijkse situatie naar één
organisatievorm, waarmee een (groot) incident of ramp
multidisciplinair wordt bestreden” .
Kenmerken:
• Scheiding tussen beleid en uitvoering
• Heldere besluitvorming
• Multidisciplinaire afstemming (coördinatie)
• Omschreven procedure ( bijvoorbeeld GRIP)
• Mediabeleid (crisiscommunicatie)
12
“De stad der blinden”
Ensaio sobre a cegueira
José Saramago
• Verplichte literatuur voor rampenbestrijders
• “De witte ziekte”
• Epidemie besmettelijke blindheid
• Vernislaag van de samenleving
• Menselijke overlevingsdrang
• Relativering andere dreigingen
13
Aanvullingen Ciska
14
Download