Frictie

advertisement
MijnKind-in-Beeld.nl
Inge van den Borne
projectleider
15 december 2011
Aanleiding: GGD Next
Frictie ouders
Situatie:
Ik ben een moeder van twee kinderen. Ik heb het idee, dat de oudste achterloopt
in haar ontwikkeling en ik wil hierover nu gerustgesteld worden of weten wat ik
kan doen.
Behoefte:
Ik wil op een makkelijke en snelle manier inzicht krijgen in de ontwikkeling van
mijn kind, op het moment dat het mij uitkomt en op het moment dat ik mij zorgen
maak.
Frictie:
Ik kan niet op een eenvoudige manier én op de momenten die ik wil een
betrouwbaar beeld krijgen van de ontwikkeling van mijn kind. Ik ben daarin
afhankelijk van de planning en wettelijke contactmomenten van het
consultatiebureau en de GGD of een bezoek aan mijn huisarts.
Frictie gemeenten
Situatie:
Ik ben een wethouder van gemeente X en ik krijg van de
GGD slechts één keer in de vier jaar algemene
monitoringsgegevens van de gezondheid van kinderen in
mijn gemeente.
Behoefte:
Ik wil graag op relevante momenten inzicht in de
gezondheidssituatie van de kinderen in mijn gemeente,
zodat ik daar mijn beleid op kan aanpassen.
Frictie:
Ik ben nu afhankelijk van de planning van de Jeugdmonitor
van de GGD, die slechts één keer per vier jaar verschijnt.
Check bij
niet pluis
gevoel
Jaarlijks
monitoren
Bench
marken
tegen
standaard
Advies op
maat
Vroegtijdig opsporen
Digitaal
magazine
Database
t.b.v.
sturingsinformatie
HET SPEELVELD
Ouder
s
Concu
rrenten
MijnKind
inBeeld
Gemeent
e
GGD
Ouders en checken
informatie
in winnen
vermoeden
checken
vergelijken
afwijkend
monitoren
helpende
instanties
zorg
benaderen
Ouders en monitoren
Ten aanzien van ouderschap:
• Ouders ‘onder druk’: tijd,
verantwoordelijkheid en reputatie
• Digital living, digital timeline
Ten aanzien van zorg:
• Wens tot partnerschap in de zorg
• Zelfmanagement
Eerste periode zowel offline als
online aanbieden!!!
Ten aanzien van GGD
o GGD relatief onbekend
o ‘Gat’ na consultatiebureau
o Verplichtende uitstraling
o Directe feedback
o Relatie met monitoring door
scholen
Welke klantwaarde willen we
realiseren?
Bevestiging bieden
Onrust wegnemen
Op tijd aan de bel kunnen trekken
Directe feedback
Snelle toeleiding
Warme overdracht na consultatiebureau
Enkele uitgangspunten
Vanuit de klantzijde:
• Laagdrempelig
• Weinig tijdsbeslag
• ‘Effe checken’
• Vermoeden leidt tot gebruik
• Na vergelijking is doorverwijzing
belangrijkste
• Ouders zijn zelf en blijven ‘in the
lead’
• (Dwingend) herinneren helpt
• Warme overdracht na
consultatiebureau
• Niet direct een GGD-toepassing,
maar wel logisch passend
• …
Vanuit de GGD-zijde:
• Digitalisering vragenlijst
• Vaker dan drie keer monitoren
• Optimaliseren screeningsproces
• Risicokinderen in beeld krijgen
• Doorverwijzen risicokinderen
• Gemeenten beter ondersteunen
• …
Standaardredenatie van een
gezondheidsinstelling
Registreren
Informeren
Analyseren
Overtuigen
Beheersen
Activeren
Registreren
Informeren
Analyseren
Overtuigen
Beheersen
Activeren
Ik heb een vermoeden en met enkele
handige checklists, kan ik kijken of ik
me echt zorgen moet maken.
Het wordt aangeboden door een
betrouwbare instantie.
Aandacht
Connectie
Actie
Ik maak een dossier
aan en ga monitoren.
Ik maakte me zorgen en ik ben echt
goed doorverwezen. Dit heeft me
geholpen. Ik ga het vaker gebruiken.
MijnKindinBeeld – concept
Ja, ik wil
monitoren hoe
het mijn kind
gaat
Ik twijfel
over mijn
kind
MijnKindinBeeld
Checks
Ja, ik wil de
ontwikkeling
volgen
MijnKindinBeeld
dossier
Digitale
vragenlijst
MijnKindinBeeld
Moment
1
Leren
Voeding
Ik moet
een
vragenlijst
invullen
Gewicht
Moment
x
Site
App
GGD Database
KIDOS
(en anderen)
Moment
3
Moment
2
Moment
y
Moment
z
Download