2017-01 - ODBS Nijenstein

advertisement
Onnemaweg 1, 9997 NG Zandeweer
tel.: 0595-433344 www.odbsnijenstein.nl
Nieuwsbrief ODBS Nijenstein
Jaargang 2, nummer 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verjaardagen
6 februari
19 februari
23 februari
Amy Snijder – welkom op school!!!
Luuk Bolman
Tycho Koolhof
Agenda
13 februari
16 februari
20 t/m 24 februari
28 februari
Margemiddag, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie
Margemiddag, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij
Rapportgesprekken
Lijnbaltoernooi groep 5/6
Woensdag 1 februari had groep 5/6 een lijnbal toernooi in Uithuizen. Ze zijn helaas niet door naar de
volgende ronde, maar hebben wel erg goed en sportief gespeeld! Super!
Bezoek inspectie
Maandag 6 maart brengt de inspecteur van het onderwijs weer een bezoek aan onze school. Het gaat
om een voortgangsgesprek over de kwaliteitsontwikkeling bij ons op school. Wij zullen met de
inspecteur in gesprek gaan en laten zien hoe wij nu werken en hoe we de verbeterpunten borgen en
in gang zetten/hebben gezet.
De afgelopen periode hebben we onder andere kritisch gekeken naar ons leesonderwijs. We zijn het
afgelopen half jaar een nieuwe werkwijze gestart. We zien dat de leerlingen meer lezen op school en
ook meer plezier in het lezen hebben gekregen! We gaan de aanpak voortzetten en nog verder
aanvullen.
Rapportgesprekken
De kinderen krijgen hun rapport donderdag 16 februari mee. Op dinsdag 28 februari zijn dan de
rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7. De gesprekken met de ouders van groep 8 zijn op een
andere dag i.v.m. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs..
U ontvangt een uitnodigingsmail. In de mail staat een link, met een inlognaam en een wachtwoord.
Wanneer u op deze link klikt, kunt u de inlogcode en het wachtwoord invoeren. Daarna kunt u zelf
een tijdstip uitkiezen waarop u graag een gesprek wilt met de leerkracht van uw kind.
Heeft u meerdere kinderen bij ons op school in meerdere groepen, dan ontvangt u ook meerdere
uitnodigingen. Per uitnodiging kunt u één afspraak maken.
Wanneer u nog vragen heeft, of er zijn onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met de leerkracht
of met de administratief medewerkster, Colinda Schipper, via [email protected]
Alles in 1
We gebruiken voor wereldoriëntatie, Engels, handvaardigheid, tekenen, muziek en drama al de
methode Alles-in-1 in de groepen 5 t/m 8. Voor taal, spelling en begrijpend lezen gebruiken we
andere methodes. Omdat wij meer betekenisvol onderwijs willen geven, zijn we bezig met een pilot
om ook taal, spelling en begrijpend lezen uit Alles in 1 te geven. Al deze vakken worden dan uit één
boek gegeven, en alle lessen zijn over het thema, op dit moment ‘voeding’. De kinderen werken uit
één boek. De leerkrachten en de leerlingen zijn tot nu toe erg enthousiast! U wordt op de hoogte
gehouden over het vervolg.
Alles in 1 - project voeding
Door Jos Tuitman:
We gaan naar de plus in Middelstum daar gaat johan gaat alles uitleggen over de plus zoals de
diepvries en de kassa de brood afdeling dus van alles ;] en de kinderen gaan dingen pakken en
recepten kopen
Door Sam Weidema:
Onze klas heeft alles in 1 het zijn een soort boeken waar we best heel erg veel van leren het is elke
keer een ander onder werp en nu is dat voeding. We leren dat bijvoorbeeld waar je eten heen gaat
als Je het doorslikt, we hebben ook elke maandag een film. Over voeding als we de film hebben ge
keken krijgen we ook vragen soms hebben we bij de vragen ook nog een discussie dan staan er drie
zinnen zo als kinderen hoeven hun bord niet op te eten dan moet je je eigen mening geven daar
over. Bijvoorbeeld ik vind dat je je bord wel moet leeg eten ook al doe ik het zelf ook niet altijd. we
werkten eerst al tijd in een schrift maar nu op een soort van blad.
Eindtoets groep 8
Wij nemen dit schooljaar de eindtoets van groep 8 bij alle leerlingen digitaal af. Omdat wij het
digitaal afnemen, zijn de afnamedata iets ruimer. Wij nemen de eindtoets af op 2, 3 en 4 mei (en dus
niet op 18, 19 en 20 april!).
Nieuws vanuit de GGD
GGD ook via WhatsApp te bereiken
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit contactmoment
tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder altijd te bereiken bij
vragen over opvoeding over gezondheid. Sinds kort hebben ze ook een WhatsApp nummer. Handig!
GGD Groningen
Telefoon: 050 367 4991
WhatsApp: 06 10565212
Facebook: facebook.com/ggdgroningen
Website: www.ggd.groningen.nl
Kinderen en ICT
Van de redactie ICT-werkgroep L&E
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon en tablet spelen
daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden
in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..
Waar zijn onze kinderen anno 2017 online?
Op Facebook, Twitter, Snapchat, What’s app?? Uit het Nationale Social
Media Onderzoek 2016 van onderzoeksbureau Newcom Research &
Consultancy blijkt dat Instagram en Snapchat veruit het meest populair zijn
onder jongeren. De leeftijd waarop kinderen online gaan, komt elk jaar lager
te liggen. Op dit moment is dat gemiddeld vanaf 10 jarige leeftijd
(Bron:www.bewustsocialmedia.nl). Kinderen helpen bij het creëren van een
veilige en positieve sociale online omgeving is en blijft een belangrijke taak.
Het gaat niet meer over of we aandacht moeten besteden aan social media,
maar over hoe we de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Het is
dan handig enigszins te weten waar het over gaat en waarom het blijkbaar
zo boeiend is voor onze kinderen. Onderstaande YouTube filmpjes geven u
een inkijkje in de wereld van Instagram en Snapchat:
Snapchat: https://www.youtube.com/watch?v=hKIZKDeEwWE ( 6.48 min.)
Instagram: https://www.youtube.com/watch?v=ZI53A3_Mp2Q&t=22s ( 4.44 min.)
Mocht u meer willen weten over deze social platforms en de bijbehorende privacy instellingen dan is
het E-book ”bewust social media” een aanrader. Via een download ( € 4,95) vanaf de site:
www.bewustsocialmedia.nl heeft u een handig naslagwerk (speciaal voor ouders) in huis.
Download