Van cijfers naar kennis

advertisement
Van cijfers naar
kennis
voor de volksgezondheid
Fons van der Lucht
Verkenningen Volksgezondheid
RIVM
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
Inhoud
1. Vooraf
2. Van data naar informatie
3. Kennis:
- Waarop inzetten
- Waar en bij wie
- Andere kansen
4. Landelijk en lokaal
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
Informatiefilosofie
besluiten nemen
oordeel geven / interpreteren
selecteren / samenvoegen / transform
ordenen
De kunst van het opruimen: Ursus Wehrli
Van ‘Noise’ naar Data
Van Data naar
Informatie
- Selecteren
- Samenvoegen
- Transformeren
- Visualiseren
Ordenen
Ordening door context te geven
● Vergelijking
– In de tijd
– Met andere gemeenten
– Met een (beleids-)norm
– Met andere kenmerken (bijv.: rangorde van ziekten)
● Door te plaatsen in conceptueel model
6
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
Determinanten schema’s: VTV model (1993-2010)
7
Determinanten van gezondheid |2015
VTV-model als uitgangspunt
8
Determinanten van gezondheid |2015
Twee cijfers
79.9
83.3
9
Determinanten van gezondheid |2015
Levensverwachting 2014
Mannen:79.9
Vrouwen:83.3
10
Determinanten van gezondheid |2015
11
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
Levensverwachting blijft stijgen
● 2000-2011: 3 jaar toename
elke week een weekend erbij !
● Ook in 2013 en 2014 stijging
● Tot 2030 verdere stijging, maar
minder hard dan afgelopen 10 jaar
12
Vergrijzing een probleem?
Willingness to pay & ability to pay
"De stijging van de levensverwachting
was een verdere tegenvaller."
(www.cpb.nl/publicatie/nieuw-pensioencontract-onvermijdelijk)
Wat bepaalt levensverwachting
●
●
●
●
14
Sterfte
Maar waaraan?
Wat zijn de risicofactoren voor deze ziekten?
En kun je daar wat aan doen?
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
15
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
Meeste ziektelast
door psychische
stoornissen, harten vaatzieken en
kanker
Leefstijl en omgeving
– Roken verantwoordelijk voor 13% van de ziektelast
– Gevolgd door overgewicht, inactiviteit en ongezonde voeding
– Trends: roken daalt, andere leefstijlfactoren stabiel
– Leefomgeving: 5% door arbeidsomstandigheden en milieu
– Leefomgeving ook positief effect
17
Determinanten
van gezondheid |2015
Waar en bij wie
●
●
●
●
18
Mannen versus vrouwen
Sociaal-economische status
NL t.o.v. EU-landen
Naar regio of gemeente
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
Sociaaleconomische verschillen zijn groot …
… en worden mogelijk groter
19
20
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
Krijgen we er gezonde jaren bij?
● 2000-2011: 3 jaar toename
elke week een weekend erbij !
● Ook in 2013 en 2014 stijging
● Tot 2030 verdere stijging, maar
minder hard dan afgelopen 10 jaar
21
Aantal chronisch zieken neemt toe
Meer mensen met ziekte, beperkingen stabiel
-
Aantal mensen met ziekte stijgt tot 7 miljoen in 2030
-
Vooral door vergrijzing, vroegopsporing, betere overleving
-
Het aantal mensen met beperkingen blijft stabiel op 1,6 miljoen
23
Ziekte en participatie
● Veel chronisch zieken werken
● Beperking en minder goede
ervaren gezondheid vormen
belemmering voor
arbeidsparticipatie
● Twee derde van de chronisch
zieken heeft geen beperkingen en
voelt zich gezond
24
We worden gezonder en zieker
● In blijven zetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie
● Maar ook inzetten op functioneren en kwaliteit van leven
– Verbinding sociaal domein
● Context: Maatschappelijke opgaven
– Gezondheid
– Participatie
– Autonomie
– Betaalbaarheid
25
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
Publieke gezondheid landelijke en lokale verantwoordelijkheid
● De nieuwe preventiecyclus:
26
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
De vier partijen voor een betrouwbare publieke gezondheid
27
Van landelijke gegevens naar lokale informatie
28
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
GGD: naar lokale kennis
● Regionale informatie
– Gezondheidsatlas
– Kindermonitor
● Naar regionale en lokale kennis
– Waar landelijk beleid volgen?
– Wat is specifiek voor regio/gemeente?
– Waar zitten de doel-/risicogroepen?
● Nota Gezondheidsbeleid
29
Van cijfers naar kennis | 15 oktober
Ik wens u veel wijsheid toe!
besluiten nemen
oordeel geven / interpreteren
selecteren / samenvoegen / transform
ordenen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards