Stichting Kinderleukemie Nederland en het VUmc

advertisement
Hoofdproject in 2015
Ons grote project in 2015 is het VU medisch centrum (VUmc) geweest.
Achtergrond
Het VU medisch centrum is een academisch ziekenhuis en medische faculteit in Amsterdam,
verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een belangrijk doel waar VONK (VUmc
Onderzoek naar Kinderen) naar streeft is het genezen van meer kinderen met kanker met
minder bijwerkingen en minder late effecten.
VONK
Betere kwaliteit van leven door betere slaap
Achtergrond
Door de toegenomen overleving van kinderen met leukemie is er steeds meer aandacht voor
de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling. Tijdens de behandeling is de kwaliteit
van leven, vanzelfsprekend, lager dan die van gezonde kinderen. Hoewel de kwaliteit van
leven verbetert naar mate de behandeling vordert, is deze bij veel kinderen na het einde van
de behandeling nog steeds verlaagd. Verstoorde slaap lijkt een rol te spelen bij deze
verlaagde kwaliteit van leven, maar veel is er echter nog niet over bekend.
SLAAP studie
De SLAAP studie onderzoekt hoe kinderen met leukemie slapen en welk effect dat op hun
kwaliteit van leven heeft. Kinderen dragen hiervoor een aantal maal gedurende een week
een bewegingsmeter, waaruit slaap afgeleid kan worden. Ook leveren zij urine in voor het
meten van het slaaphormoon melatonine. Kinderen en hun ouders vullen vragenlijsten in
over hun slaap en hoe het met ze gaat.
Toekomst
De SLAAP studie zal ons meer inzicht geven in het soort slaapproblemen die kinderen met
leukemie ondervinden. Ook zal het ons beter leren begrijpen wat de gevolgen van
slaapproblemen zijn. Met deze kennis kunnen we in de toekomst behandelingen en
begeleiding opzetten, zodat de kwaliteit van leven van kinderen met leukemie verbetert.
Stichting Kinderleukemie Nederland en het VUmc
De donatie van € 10.000 van de Stichting Kinderleukemie Nederland wordt gebruikt om het
kwaliteit-van-leven onderzoek door te zetten.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards