Verslag_SCA_160206 - Vind Brugse Vereniging

advertisement
LIBERALE BEWEGING VOOR
VOLKSONTWIKKELING V.Z.W.
LIBERALE VERENIGING VOOR SOCIO-CULTURELE
WERKING
VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT
AFDELING: LVSW Brugge
IN SAMENWERKING MET: ........................
DATUM ACTIVITEIT : donderdag 16 februari 2006
PLAATS : WLZ-center, Revillpark 1 te 8000 BRUGGE
AANVANG : 14.00 uur
EINDE: 16.30 uur
VERANTWOORDELIJKE : medewerkers
NAAM SPREKER: Dhr. Luc Desplancke
DESKUNDIGHEID SPREKER:
verantwoordelijke slaaplabo AZ Sint-Jan AV
AANTAL AANWEZIGEN : 30
TITEL VAN DE ACTIVITEIT :
Het slaaplabo van het AZ Sint-Jan AV
KORT VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE
ACTIVITEIT
In zijn uiteenzetting heeft Dhr. Desplancke het in eerste instantie over de normale
slaap. De verschillende fasen (REM en non-REM slaap, oppervlakkige slaap, diepe
slaap) worden besproken, alsook het verloop van die fasen gedurende een nacht.
Vervolgens wordt dit geïllustreerd met de grafieken van de “polysomnografie”, een
toestel waarmee men in het slaaplabo metingen uitvoert. Men meet tijdens een
slaaponderzoek
hersenactiviteit,
oogactiviteit,
spieractiviteit,
hartactiviteit,
beenactiviteit, geluid, luchtstroom en zuurstofsaturatie. Zo ziet men op deze metingen
in welke slaapfase de persoon zich bevindt en waar er eventueel iets fout loopt. Een
aantal problematieken worden besproken, waaronder periodische beenbewegingen,
snurken en het obstructief slaap apnoe syndroom. Hij voegt daarbij nog enkele tips om
beter en gezonder te slapen. Er wordt geëindigd met de werking van het slaaplabo.
Nadien vraagstelling. Inhoud voordracht: zie eveneens slides.
datum : 21/02/2006
DE ORGANISATOR
Download