Mindfulness - GGZ Centraal

advertisement
Informatiefolder voor patiënten
1 van 2
Mindfulness (MBCT)
Mindfulness is een zinvolle aanvulling op de cognitieve gedragstherapie en andere therapievormen. Ondanks
een deskundige behandeling geneest niet iedereen volledig van psychische klachten. Sommige mensen blijven
klachten houden, hebben een bepaalde kwetsbaarheid, of zijn gevoelig voor terugval.
Mindfulness richt zich op het verkrijgen van een andere houding ten opzichte van psychische problemen. Een
houding die gekenmerkt wordt door meer acceptatie. Het blijkt namelijk dat het willen wegdrukken of
controleren van nare gevoelens of gedachten een belangrijke rol speelt bij het ontstaan, voortduren en
terugkeren van psychische problemen.
Nare gevoelens als angst, verdriet, boosheid worden gezien als een probleem dat ‘opgelost’ moet worden.
Terwijl dat niet altijd nodig is. Als het lukt om ervoor open te staan, kunnen mensen merken dat ze die
gevoelens kunnen ervaren, en ook dat ze vanzelf weer afnemen of verdwijnen. Vaak levert dat minder
narigheid op dan het alternatief, namelijk het gevoel bestrijden.
Wat is mindfulness?
Mindfulness kan omschreven worden als een aandachttraining. Het gaat bij mindfulness om twee aspecten.
Het eerste betreft het (leren) richten van de aandacht op wat er in het hier en nu is. Het tweede betreft het
(leren) aannemen van een nieuwsgierige en accepterende houding tegenover de ervaring in het hier en nu.
Elke ervaring (gedachte, emotie, lichamelijk gevoel) wordt toegelaten; zij hoeft niet veranderd te worden. U kunt
leren er op een andere manier mee om te gaan.
Mindfulness kunt u leren met behulp van meditatie-oefeningen. Meditatie is bewust zijn van wat u doet, terwijl u
het doet. Door deze bewustwording leren mensen hun eigen ingesleten, automatische patronen (in doen en
denken) te herkennen. Daarmee ontstaat er ruimte voor ander gedrag.
De training
De training is gebaseerd op de ‘Mindfulness Based Cognitive Therapy’ van Segal, Williams en Teasdale, die
zich op hun beurt baseerden op de ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ van Jon Kabat-Zinn.
Elke bijeenkomst bestaat uit het doen van aandachtsoefeningen; het zorgvuldig nabespreken daarvan en
uitwisseling van ervaringen; theorie; oefeningen om het bewustzijn in het dagelijks leven te vergroten;
opdrachten om thuis te oefenen (45 minuten per dag).
We willen benadrukken dat het een training is waar de focus ligt op het oefenen van vaardigheden.
Voor wie is de training bedoeld?
De training is bedoeld voor:
- Mensen die drie keer of vaker een depressieve periode hebben meegemaakt en die op dit moment
(gedeeltelijk) hersteld zijn.. Gebleken is dat mensen die verschillende keren een depressie hebben gehad
gevoeliger zijn voor terugval; en dat mindfulness effectief is in het kader van voorkomen van terugval.
- Mensen met een angststoornis die niet volledig hersteld zijn ondanks een gevolgde cognitieve
gedragstherapie.
- Mensen die graag controle willen houden en het moeilijk vinden om dingen los te laten en daardoor
spanningsklachten ervaren.
- Mensen die last hebben van lichamelijke klachten als gevolg van psychische spanning.
Voor wie is de training niet geschikt?
- Mensen die afhankelijk zijn van alcohol of drugs
- Mensen die moeilijk in een groep kunnen functioneren.
- Mensen die last hebben van psychotische klachten
- Mensen die geen tijd vrij kunnen maken voor de huiswerkopdrachten
Praktische informatie
De training bestaat uit negen bijeenkomsten van 2½ uur per week
De training wordt gegeven door Roeland Schaddelee, GZ-psycholoog/ cognitief gedragstherapeut
We werken in groepen van zes tot twaalf deelnemers.
Aanmeldingsprocedure
Gedurende de training wordt u ingeschreven bij GGz Centraal de Meregaard. Voor deze inschrijving is een
verwijzing nodig van uw huisarts. De trainer zal u dan bellen om uw aanmelding te bespreken en te zien of er
eerst een reguliere intake nodig is of dat een verkorte aanmeldingsprocedure kan worden gevolgd.
Als u al patiënt bent bij GGz Centraal de Meregaard en interesse heeft om deze training te volgen, dan kunt u
contact opnemen met uw sturend behandelaar.
Informatiefolder voor patiënten
2 van 2
Kosten
Voor gezondheidszorg geldt in Nederland een verplicht eigen risico voor elke verzekerde. Dat bedrag wordt
jaarlijks vastgesteld. Ook de geestelijke gezondheidszorg valt onder dit eigen risico. Voor informatie over de
kosten van uw behandeling of begeleiding bij GGz Centraal verwijzen wij u graag naar onze website
www.ggzcentraal.nl/kosten. Hebt u nog vragen, stel ze aan uw behandelaar.
Cursusmateriaal
Daarnaast zijn er voor de training CD’s nodig om thuis mee te oefenen. Ook krijgt u een cursusmap en per
bijeenkomst wordt informatie uitgereikt. De kosten hiervoor zijn €25,-..
Informatie
Voor nadere informatie kunt u terecht bij R. Schaddelee, telefoon 036 5210200 (alleen maandagen).
© GGz Centraal, januari 2017, auteur: R. Schaddelee
Download