Informatie sprekers

advertisement
Informatie sprekers
Jaardag 2008
“Anxiety and implantable defibrillator treatment”
Krista van den Broek
[email protected]
Voor meer informatie:
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=81032
“Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome: analysis of the treatment
response”
Hans Knoop
[email protected]
Voor meer informatie:
http://www.umcn.nl/scientist/
“Een ziekte heb je niet alleen”
Mariët Hagedoorn
[email protected]
Voor meer informatie:
http://www.rug.nl/staff/mariet.hagedoorn/oratie%20M.%20Hagedoorn.pdf
“Hechting als leidraad binnen de medische zorg”
Chris Hinnen
[email protected]
Voor meer informatie:
http://www3.interscience.wiley.com/journal/121537858/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
“Werknemers met psychische klachten naar bedrijfsarts en/of psycholoog?”
David Rebergen
[email protected]
Voor meer informatie:
http://www.psychischenwerk.nl/pw/article.php?id=5797
“Breast cancer genetic counseling during adjuvant radiotherapy: patients’ psychological
distress”
Kathy Schlich
[email protected]
Voor meer informatie:
http://www.medicalfacts.nl/2008/06/10/erfelijkheidsonderzoek-bij-borstkanker/
“Effecten van een psychologische interventie gebaseerd op mindfulness bij behandeling met
in vitro fertilisatie (IVF)”
Marieke Blokland-Koomen [email protected]
Deze presentatie bespreekt een verkennend en beschrijvend onderzoek naar de effecten van
een kortdurende op mindfulness gebaseerde training voor vrouwen die een IVF-procedure
ondergaan in het kader van infertiliteit. Het doel van de training is toename van welbevinden.
Zeven en twintig vrouwen die de training gevolgd hebben, in de leeftijd van 18-39 jaar,
hebben op drie meetmomenten thuis vragenlijsten (SCL-90, WHOQOL-BRIEF, MAAS)
ingevuld, evenals 44 vrouwen van dezelfde leeftijd die de training niet gevolgd hebben
(“treatment-as-usual” groep: TAU). Statische analyses middels (m)ancova’s lieten een
interactie-effect van tijd met training zien, waarbij de trainingsgroep een afname van
psychopathologie klachten en een toename van kwaliteit van leven rapporteerde, terwijl de
TAU-groep een toename van klachten en een afname van kwaliteit van leven rapporteerde.
Mediatie van dit effect door een toename van mindfulness kon deels worden aangetoond.
Download