folder MBCT - Mindessence

advertisement
Opgave en inlichtingen:
Neem contact op met Meindert Gijzen.
telefoon: 06 43901967
mail: [email protected]
website: www.mindessence.nl
Na opgave volgt eerst een intakegesprek alvorens
u definitief kan worden geplaatst. De training moet
worden gezien als een vorm van psychologische
behandeling.
Locatie en data:
Meindert Gijzen is BIG geregistreerd
klinisch psycholoog / psychotherapeut.
Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de
geestelijke gezondheidszorg.
Hij was werkzaam in uiteenlopende
behandelsettingen en heeft gewerkt met
een verscheidenheid aan doelgroepen
waaronder psychiatrische patienten, een
ambulante populatie, verslavingszorg en
forensische doelgroep. Hij heeft zeer
ruime kennis op het gebied van en
ervaring in het werken met mindfulness
als een vorm van psychotherapeutische
behandeling.
MBCT
Mindfulness Based Cognitive Therapy
Informatie voor cliënten en verwijzers
januari - april 2014
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten en zal
gegeven worden in de periode januari - april 2014
op een door de weekse avond in de praktijkruimte
van Meindert Gijzen te Niawier.
Adres:
Grytmanswei 1
9138 TD Niawier
Locatie praktijk
Niawier
Dokkum
www.mindessence.nl
Wat is mindfulness?
Hoe ziet de training eruit?
De training bestaat uit 10 sessies van
ongeveer 2 uur en vindt plaats in een kleine
groep. Er vindt daarbij een geleidelijke
opbouw plaats van hele simpele, korte
oefeningen naar meer uitgebreide, langere
oefeningen. Deelnemers leren om gedurende
het dagelijks leven steeds meer momenten
van aandacht in te bouwen, zodat
mindfulness meer en meer een onderdeel van
het dagelijks functioneren gaat uitmaken en
doorwerkt op alle levensgebieden.
Mindfulness is een ander woord voor
oplettendheid of aandachtigheid. Het betekent
volledige aandacht voor alles wat zich van
moment tot moment voor doet in je ervaring,
zonder te oordelen en met zo min mogelijk
reacties. De laatste tijd staat Mindfulness Based
Cognitive Therapy of MBCT erg in de
belangstelling in de gezondheidszorg.
Wetenschappelijk onderzoek wijst in
toenemende mate uit dat het goede resultaten
geeft bij onder andere angst, depressie, burnout en klachten die zowel een lichamelijke als
een psychische component hebben. Juist het
zgn. harde onderzoek naar de werking van de
hersenen ondersteunt deze conclusies.
Daarnaast komt er gedurende de training
steeds meer aandacht voor de specifieke
klachten waar deelnemers last van hebben en
de manier waarop ze hier mee omgaan. Het
gaat erom dat men leert om mindfulness juist
toe te passen op de moeilijke momenten
waarop men anders juist geneigd is de
toevlucht te nemen tot een zgn. disfunctionele
copingstrategie.
Alle deelnemers krijgen een werkmap
uitgereikt met uitleg van de oefeningen en
beschrijving van de verschillende sessies.
Hierin zijn ook huiswerkformulieren
opgenomen, waarop je de voortgang van het
zelfstandig oefenen kunt bijhouden.
Daarnaast krijgen alle deelnemers 2 CD’s met
instructies. Het is de bedoeling dat met
behulp hiervan thuis dagelijks geoefend
wordt. Hoewel de training wordt gegeven in
een groep is er ruim de gelegenheid om
individuele vragen of problemen in te
brengen. Na afloop van de training zal er
minimaal een terugkom bijeenkomst zijn
waarin de deelnemers problemen in het
toepassen van mindfulness in het dagelijks
leven kunnen bespreken.
Voor wie is het zinnig om
deel te nemen aan een
training MBCT?
Mindfulness kun je zien als een kernvaardigheid
waardoor andere vaardigheden beter gaan
functioneren. Dat betekent dat uiteenlopende
klachten en soorten problematiek erdoor kunnen
verbeteren. De ervaring leert dat het vermogen
van clienten om van andere therapievormen te
profiteren hierdoor tevens toeneemt. Mindfulness
wordt onder meer aangeraden bij de volgende
vormen van problematiek:
-
Terugkerende depressieve klachten, waarbij
sprake is geweest van drie of meer periodes
van terugval.
Complexe angstklachten, zoals zgn.
gegeneraliseerde angst.
Klachten van psycho-somatische aard
(b.v. spanningshoofdpijn) en chronische
pijnklachten waarvoor geen duidelijke
lichamelijke oorzaak aanwijsbaar is.
Problemen in de omgang met stress en
overbelasting, bijv. in de context van een
werksituatie.
De training heeft alleen zin wanneer deelnemers
gemotiveerd zijn om zich dagelijks in te zetten
voor het werken met de huiswerk oefeningen
m.b.v. de CD. Een tijdsinvestering van ongeveer
een uur per dag is gewenst.
Download