5e historie

advertisement
De Historie
De oorsprong van ‘mindfulness’ kunnen we in het boeddhisme plaatsen. Daar is filosofie,
psychologie en ethiek altijd nauw met elkaar verweven geweest om het als praktische
wijsheid in het alledaagse leven toe te passen.
Boeddha die rond 560 jaar voor Christus geboren werd heeft zijn leven gewijd aan het
onderzoeken van de oorzaken van het lijden in de wereld, en vooral waarom lijden blijft
bestaan, - en hij heeft manieren onderwezen om lijden te verminderen en ons ervan te
bevrijden. Lijden, was zijn conclusie, komt voor een groot deel door ons gebrek aan inzicht in
hoe de dingen gaan. We hebben de sterke neiging om ons bewust of onbewust vast te haken
aan wat er is en aan wat we ervaren en dan raken we als het ware klem. Zo is zelfs geluk een
bron van lijden want alles verandert en we willen niet dat dat verandert.
Een mindfull instelling en het leren van de vaardigheden van mindfulness zijn de sleutels om
niet in lijden vast te komen zitten en vrede met onszelf en de situatie van het moment te
krijgen, want die is op dat moment nu eenmaal zoals ze is. Met ‘aanvaarding van de situatie
van het moment’ bedoelde hij niet dat we moeten berusten. Het betekent niet dat we alles leuk
moeten vinden, of dat we ons passief tegenover alles moeten opstellen of onze principes en
waarden moet opgeven. Het betekent niet dat we tevreden moeten zijn met de dingen zoals ze
zijn, en het maar moet verdragen. En ook niet dat we de pogingen om tot ander gedrag te
proberen te komen moeten staken, of het verlangen naar verandering moet laten schieten, of
dat we bijvoorbeeld onrechtvaardigheid in stand moeten laten. Aanvaarding betekent gewoon
nuchter dat we bereid zijn dingen te zien zoals ze zijn, zonder vooroordeel, zonder dat we
vastzitten aan een verwachting en aan een bepaald resultaat. Dankzij deze instelling krijgen
we een helder beeld, en kunnen we de juiste acties voorbereiden. Dat wil niet zeggen dat er
dan geen pijn meer is, maar we hebben dan geleerd daar niet meer automatisch met angst,
agressie of defensiviteit op te reageren.
Overeenkomstige ideeën dat ons leven zo het meest gelukkig kan zijn vinden we ook in veel
andere levensbeschouwingen, maar in het boeddhisme zijn ze het meest uitgewerkt en
vandaar uit in onze cultuur gekomen.
Eind jaren ’80 heeft Jon Kabat-Zinn in een Amerikaans ziekenhuis deze ideeën omgezet in
het werken met patiënten met ernstige vormen van onbehandelbare pijn. Dit bleek dermate
succesvol uit te werken dat andere therapeuten geïnspireerd raakten om het breder toe te
passen. Inmiddels is er een breed toepassingsgebied ontstaan in de geestelijke
gezondheidszorg, psychiatrie en psychologie, en is er een enorme stroom onderzoek
losgekomen om vast te stellen of het inderdaad resultaat heeft.
Onderzoeken bij depressiviteit hebben een zeer belangrijke rol gespeeld in de erkenning van
mindfulness. Een onderzoek van Teasdale in 2000 wees uit dat de kans op een herhaling van
een depressie bij mensen die meerdere depressie hadden gehad beduidend daalde. Dit
resultaat is later meerdere keren bevestigd. Bij vele andere problemen, klachten en
symptomen is het effect van mindfulness inmiddels onderzocht. De uitkomsten zijn
overwegend positief, maar om, wetenschappelijk gezien, alle twijfel weg te nemen is langere
tijd nodig.
Op onze afdeling leggen we ons sinds mei 2005 op mindfulness toe in de vorm van
groepsbijeenkomsten en als toevoeging binnen andere behandelingen.
Download