Innersystems Mindfulness Trainingen Zeeland

advertisement
Innersystems
Mindfulness - en Stressreductie
trainingen
Mindfulness?
Beoefening van mindfulness betekent op een
speciale manier oplettend zijn:
‘bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te
oordelen’.’
Mindfulness is geen
mysterieuze bewustzijns
toestand.
Mindfulness leer je door
het doen van meditatieen aandachtsoefeningen.
Wat wel en wat niet?
Mindfulness, wat het niet is.
Mindfulness, wat het wel is.
Het leeg maken van je geest.
Het zo volledig mogelijk toelaten van
gevoelens, gedachten, beelden en lichamelijke
gewaarwordingen.
Een manier om te ontspannen.
Een methode om los te komen van
onbewuste, automatische, ingesleten patronen.
Concentratie op één object.
Een bewuste aandacht die smal of breed kan zijn en
op de binnen- of buitenwereld gericht is,
afhankelijk van welke keuze je maakt.
Oefenen in een speciale houding
Houdingen en tijd variëren. Meestal zit je op
een stoel en kan de oefening 10 tot 30 min.
duren
Een mysterieuze bewustzijns
toestand.
Je helder en duidelijk bewustzijn
van wat je op dit moment ervaart.
Berusting, passief zijn.
Je actief en zeer alert openstellen voor je innerlijke
ervaringen, dit toelaten en daar naar handelen.
Mindfulness combineert
moderne psychologische inzichten
met
eeuwenoude en beproefde vormen
van meditatie en yoga.
Mindfulness is niet
gebonden aan een
bepaalde
religieuze
context
MBSR
Mindfulness Based Stress Reduction
 In 1979 ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn aan de University of
Massachusetts Medical School in Worcester (VS).
 Een 8-weeks programma voor mensen met lichamelijke en
psychologische klachten.
 Het kernelement in MBSR is mindfulness.
MBCT
Mindfulness Based Cognitive Therapy
 MBCT of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie is een programma
dat gebaseerd is op MBSR.
 Segal, Teasdale en Williams beschreven dit programma in 2000.
 MBCT blijkt een effectieve methode om terugval bij depressie te
voorkomen.
 Het plaatst de kracht van MBSR in de context van cognitieve
gedragstherapie.
.
Mindfulness en CVnK
• 30 % v.d. patiënten na behandeling vermoeidheidsklachten.
• Onderzoek 30 % v.d. patiënten verbetert na deelname 8
weekse Mindfulness training.
• Na half jaar is 39 % verbetert.
• Heeft betrekking op alle leefdomeinen:
– Wonen
– Werken
– Relaties
– Vrije tijd
MBSR/MBCT
• Voor angst, depressieve gevoelens en pijn.
• Wetenschappelijk onderbouwde methode
gehanteerd bij bovengenoemde klachten.
• MBSR : lichamelijke pijnbestrijding en angst
• MBCT : depressie en depressieve gevoelens
8 - weekse MBSR/MBCT programma
 Week 1
: de houding van de beginner
- Aandacht voor het nu en de adem
 Week 2
: mijn werkelijkheid
- Aandacht voor het lichaam en aangename momenten
 Week 3
: omgaan met grenzen
- Aandacht voor je houding en aangename momenten
 Week 4
: omgaan met emoties
- Aandacht voor innerlijke stilte en stress
 Week 5
: gedachten
- Aandacht voor gedachten en gevoelens
 Week 6
: stressvolle communicatie
- Aandacht voor je interpretaties en communicatie
 Week 7
: zorgen voor jezelf
- Aandacht voor je leven
 Week 8
: begin van de rest van je leven
- Aandacht voor je Heartfulness
WWW.INNERSYSTEMS.NL
nl.linkedin.com/pub/ruud-korsuize/1b/a50/321
https:// www.facebook.com/innersystems
https://twitter.com/RuudKorsuize
Download