Waar denk je aan bij het woord `geestelijke

advertisement
Geestelijke gezondheid
een overzicht van het
proces
groepswerk
Ervaringen,
knelpunten,
voorstellen
Waar denk je aan bij het
woord ‘geestelijke
gezondheid’?
Een brainstorming
De geest, onze ziel, wat van binnen zit,
mijn verleden, stress, depressie, in de
put zitten, karaktergestoord, een vijs
kwijt, geestesziek, psychische
problemen, psychiatrie, gek zijn, zot
zijn, niet normaal zijn, Psychisch
geval, een stempel, erfelijk, ge kunt
het beter voor u eigen houden, mensen
laten u stikken, angst, het brengt ook
lichamelijke klachten mee,
psycholoog, psychiater, manisch
depressief, schizofrenie,
achtervolgingswaanzin,….
mensana
We maakten ‘bollen’ van
zaken die bij elkaar horen
De problemen
Waar kunnen
we terecht?
Diensten/
organisaties
Hoe de problemen aanpakken?
Begeleiding
behandeling
De beeldvorming,
een stempel
Hoe voorkomen?
preventie
Afbakenen, info
verzamelen over begrippen
ervaringen, knelpunten en
voorstellen
De beeldvorming,
een stempel
Stukje uit tv programma
bekijken
nabespreking
knelpunten, voorstellen
brainstormen over acties
OOK APGA
Waar kunnen we terecht?
DIENSTEN/ORGANISATIES
Brainstorming + ordenen
De problemen
Video van dag tot dag
Oorzaak, gevolg, steun, hulp,…
Stress factoren uit het dagelijks leven
Generatiearmoede, geraken we vooruit of er
uit? Met Prof Corveleyn
Hoe de problemen
aanpakken?
Begeleiding
behandeling
Psychiater
Therapeut
Vaste huisdokter, globaal medisch dossier
Gesprek met prof Corveleyn ifv voordracht
voor huisdokters en psychiaters
Caw
Modem
Inzoomen op voorstellen
Goede hulpverlening, wat vinden wij
ervan?
Stellingenspel, discussiespel
Hoe voorkomen?
preventie
10 stappen
Stap1 : Durf hulp te
vragen
Waar kunnen we terecht?
boekje:
wegwijsgids
Boekje: wat, hoe, waarom,…
Info verzamelen in kleine groepjes
werkgroep
Terugkoppeling, bespreking
Onze ervaringen met diensten
De praktische kant
Tussentijdse
beleidscontacten en
voorstelling thema:
 Ocmw Antwerpen op themadag
gezondheid
Gesprek op kabinet Vervotte
Open deur dag
Prof Corveleyn
Externe info verzamelen
 voordracht Leuven
Studiedag Duffel
Te gek
Beurs geestelijke gezondheid
Project smess Brussel
Stuivenberg psychiatrie
….
Op zoek naar partners






logo
Dienst gezondheid stad Antwerpen
Artsen zonder grenzen
Wijk gezondheidscentra
Mikadoteam CGZ
….
Verbreden, verdiepen
Grote samenkomst Apga
Werkgroep Vlaams netwerk
Werkgroep ‘Greet Geenen’, gehechtheid
Studiedag: als je
hoofd vol zit
concept uitwerken
Inhoud
Werkgroepjes voor concrete voorbereiding
organisatie
pers
Evaluatie en opvolging
Dossier: het zit
vanbinnen
Structuur
Materiaal bundelen
Ondersteuning voor schrijven
Nalezen en verder materiaal uitwerken
met werkgroep
Presentatie maken
Beleidscontacten
Ruimer gaan voorstellen en bekend
maken , promotie, pers, artikels,…
Actie:
Beleidscontacten
Opvolging thema
Verticaal overleg
Voorstelling dossier en dialoog
Congres geestelijke gezondheidszorg
Welzijnszorg, welzijnsschakels, de loodsen,
De stobbe,
panel beurs geestelijke gezondheid
Te gek
…
Vorming ocmw personeel
Werkgroep crisishulpverlening Antwerpen
Een brug dichterbij (project) werkgroep
Vorming Bindkracht
….
Apga + stuurgroep
Vlaams netwerk themagroep
Download