afstemming van zorg

advertisement
Communiceren op maat
Ethische overwegingen bij
geestelijke verzorging in het dossier
   
Martin Walton
Universitair docent geestelijke verzorging
BEKNOPTE BESCHOUWING OVER HET WOORD PIJN
Wittgenstein zegt: het begrip ‘pijn-doen’ heeft
tranen en pijnkreten vervangen. Het woord ‘pijn’
beschrijft de uiting van pijn niet maar vervangt die.
Daarmee schept het een nieuw gedragspatroon
in geval van pijn.
Het woord treedt tussen ons en pijn in
als een weivlies van stilte.
Het is verstilling. Het is de naald
die de hechting lostornt
tussen bloed en klei.
BEKNOPTE BESCHOUWING OVER HET WOORD PIJN
Het woord is de eerste stap
naar vrijheid
uit zichzelf.
In geval dat anderen
in de buurt zijn.
Miroslav Holub, De geboorte van Sisyphus, Amsterdam 2008
Is registreren in het dossier een probleem?
Ofwel, wat moet de ethiek hiervan zeggen?
 Mogen, niet mogen & moeten?
 Verhelderen van kansen & risico’s.
 Prioriteiten & randvoorwaarden!
Hoe loopt het gesprek over registreren?
 Conceptueel
 Principieel
 Categorisch
 Gestandaardiseerd
Registreren op maat
Conceptueel  concreet
Principieel  persoonsgericht
Categorisch  contextueel
Gestandaardiseerd  op maat
 Professioneel onderscheidingsvermogen
( Tussen haakjes )
 Hoe veilig zijn EPD’s?
 Welke risico’s met het oog op misbruik?
 Wat is de tijdsinvestering in relatie tot
andere prioriteiten?
 Hoe staat de doeltreffendheid in relatie
tot andere vormen van communicatie?
Doel van registratie van geestelijke zorg?
Goede zorg! Toch.
Dat  zichtbaarheid van behoefte
 agenderen van vervolgstappen
Wat  afstemming van zorg
 interdisciplinaire communicatie
Data  professionalisering
 beheer & financiering
Doel van registratie van geestelijke zorg?
Goede zorg! Toch.
Dat  zichtbaarheid van behoefte
 agenderen van vervolgstappen
Wat  afstemming van zorg
 interdisciplinaire communicatie
Data  professionalisering
 beheer & financiering
Welke belangen en/of perspectieven?
1.
Patiënt (en naasten)
2.
Spirituele & existentiële zorg
3.
Goede zorg & afstemming ervan
4.
Interdisciplinaire communicatie
5.
Professionalisering & onderzoek
6.
Zorgorganisatorisch
Afstemming van registratie op aard &
inhoud van geestelijke verzorging
Aard
 vertrouwen / vertrouwelijkheid
 consensus & gedeeld eigenaarschap
Inhoud
 levensvragen spiritueel & existentieel
 ondersteuning van subject zijn
Condities
Als het belang van de patiënt voorop staat, en
als het in het belang van de patiënt is om met andere
disciplines over geestelijke begeleiding te
communiceren, en
als (afhankelijk van de aard van de informatie) de
patiënt met het delen van informatie instemt
en/of daarover geïnformeerd is, en
als het elektronische dossier voor de communicatie
het aangewezen middel is,
dan is communiceren d.m.v. het dossier gewenst.
Condities
In het belang van de patiënt?
Registratie gepaste communicatiemiddel?
Doen!
Criteria bij registratie
1.
Helderheid over doel
2.
Vakgericht
3.
Afstemming op relevante informatie
4.
Streven naar consensus
5.
Informatieplicht
6.
Inachtneming van vertrouwelijkheid en
beperkende voorwaarden
Aandachtspunten bij registratie
a.
Help ik de patiënt hiermee?
b.
Zal de patiënt zich erin herkennen?
c.
Zal de patiënt zich erkend voelen?
d.
Help ik een andere zorgverlener hiermee?
e.
Is het helder en concreet voor iedereen?
f.
Kan ik het vrijmoedig verantwoorden?
Criteria
1. Helderheid over doel
2. Vakgericht
3. Relevante informatie
4. Streven naar consensus
5. Informatieplicht
6. Vertrouwelijkheid
Aandachtspunten
a. Help ik de patiënt hiermee?
b. Herkent zich de patiënt erin?
c. Voelt patiënt zich erkend?
d. Behulpzaam voor zorgverlener?
e. Is het helder en concreet ?
f. Kan ik het verantwoorden?
 Professioneel onderscheidingsvermogen
 Differentiëring in registratie
Kansen van registratie
1.
Verheldering & profilering van spirituele
& existentiële zorg
2.
Bevordering van interdisciplinaire
communicatie met het oog op goede zorg
3.
Bijdrage aan ‘subjectiverend’ spreken in
de zorg  Gij zult niet objectiveren!
Het woord is de eerste stap
naar vrijheid
uit zichzelf.
In geval dat anderen
in de buurt zijn.
Download