Artikel 107 laat sinds kort toe dat de ggz in de regio ZW

advertisement
Aanbod vorming rond geestelijke gezondheidszorg
Door de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg (het zgn. art. 107) staat de
vermaatschappelijking van de zorg voor psychiatrische patiënten centraal.
Er wordt hierbij sterk ingezet op het sneller detecteren van psychische en/of psychiatrische
problemen, naast het vroeg-interveniëren en sneller toeleiden naar gepaste zorg. De GGZ –actoren
willen hierbij de partners op de eerste lijn zoveel mogelijk ondersteunen in deze opdracht.
Heb je een vraag naar vorming rond GGZ-thematieken (bv. rond omgaan met borderlinepatiënten,
depressie bij ouderen, psychiatrische problematieken bij jongeren…) dan kan je je wenden tot PZT
Vesta. Alle GGZ-partners in Zuid-West-Vlaanderen hebben werk gemaakt van een oplijsting van hun
vormingsaanbod rond GGZ-problematieken.
De medewerkers van Vesta gaan dan op zoek naar de meest geschikte medewerker die de vorming
op maat binnen jouw organisatie kan geven.
De kostprijs voor vorming is uniform voor de hele regio en bedraagt €50 per uur of €150 per dagdeel
(+ verplaatsingskosten) . De medewerkers van Vesta kan je contacteren op het telefoonnummer
056/26.11.27, of op het GSM-nr 0498/52.41.73. Je kan hen ook bereiken via e-mail
[email protected]
Download