Tja, wat zal ik zeggen… - Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

advertisement
Welkom !
Tja, wat zal ik zeggen…
Met cliënten in gesprek over
spiritualiteit
Symposium 27 september 2010, 13.30 -17 uur,
Locatie: In de driehoek, Utrecht, georganiseerd door:
www.netwerklevensvragen.nl
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil ervoor zorgen
dat ouderen, zeker als ze kwetsbaar zijn, kunnen rekenen op
aandacht voor en ondersteuning bij hun levensvragen.
En dat vrijwilligers en beroepskrachten kunnen rekenen op
training en ondersteuning bij het omgaan met deze vragen.
Aandacht voor levensvragen bij ouderen is een vanzelfsprekende zaak,
die zijn plaats heeft in het beleid van zorg- en welzijnsinstellingen.
Het Expertisenetwerk is een samenwerkingsverband van:
Actiz, Agora, Humanistisch Verbond, MOgroep, PCOB en UnieKBO,
PThU, Reliëf, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans.
www.vereniginghetzonnehuis.nl
Vereniging Het Zonnehuis, bakermat van de verpleeghuiszorg in
Nederland (Zonnehuis Groep), zet zich in voor waardige zorg en
doet dit door wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten
in de ouderenzorg mogelijk te maken.
Vereniging Het Zonnehuis onderscheidt zich door de ambitie op het voortdurend
bevorderen van een sociale gemeenschap waarin alles draait om hoogwaardige
zorg, verpleging en welzijn en kwaliteit van leven voor onze cliënten. Ons
merkteken symboliseert openheid, verbinding en kwaliteit.
Cliënten, naasten, vrijwilligers en medewerkers zijn vanuit deze inspiratie
met elkaar verbonden. Dit wordt weerspiegeld in ons merkteken. Mensen
ontmoeten en herkennen elkaar in hun behoefte om op een betrouwbare,
betrokken en betekenisvolle manier zorg voor elkaar te dragen.
Vereniging Het Zonnehuis is kernpartner in het Expertisenetwerk.
waardige zorg:
mensen die zorg hebben voor elkaar
waardigheid – relationeel – identiteit & autonomie
Geestelijke Verzorging in de context
van de Nieuwe Ouderenzorg
(2004 – 2011)
(www.nieuwemaas.nl/over-nieuwe-maas/onderzoek/63-betekenis-geestelijke-verzorging)
• In kaart brengen van de aard van de behoefte aan
geestelijke zorg onder:
bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers
• In kaart brengen aandacht voor geestelijke zorg op
alle niveaus binnen de zorgorganisatie en
daarbuiten (politiek, zorgkantoor, levensbeschouwelijke organisaties)
(Zie: Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging jrg. 8, no 35 (juni 2005), 25-33)
(Hoe) kunnen andere werkers in de zorg – naast geestelijk
verzorger en/of eigen pastor – bijdragen aan gerichte
aandacht voor spiritualiteit? Scores individueel contact:
2
5
N = 36 personen
1
12
2
13
3
5
19
naaste familie
kamergenoten
psycholoog
maatsch werk
anders
(verpleeg)huisarts
goede vrienden
verpleging
huiskamergenoten
Zie: Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging jrg. 10, no. 45 (december 2007), 18-44
 Er zijn voor de ander houdt ondermeer in:
Onverdeelde aandacht
Wederkerigheid
 Waarom verzorgende bij uitstek geschikt:
24 uurs zorg
Al iets van wederkerigheid
Intiem contact
Laagdrempelig contact
 Waarom handreiking Tja + DVD:
Zichzelf niet altijd bewust van deze rol
Houding varieert: vraag afwachten, signaleren +
doorverwijzen, zelf vraag verkennen + iets doen
Voelt zich soms onthandt
Worsteling tussen afstand - nabijheid
 Ook andere professionals en vrijwilligers toerusten:
Is niet iets wat je bij protocol kunt regelen
Voorafgaand boek:
Levensthema’s:
Gevoelens
Levensbalans
Zintuigen /
Zintuiglijke waarneming
Speciale gelegenheden
Spiritueel
Kerkelijke feestdagen
Verkrijgbaar:
www.uitgeverijboekencentrum.nl
Elizabeth Johnston Taylor
Gepromoveerd
Verpleeghuiswetenschappen
Gespecialiseerd in Oncologie
Verpleegkunde
Geschoold in geestelijke verzorging
en geestelijke begeleiding
Meer dan 50 publicaties
En 8 onderzoeksprojecten
Werkzaam in Californië, VS.
Methode:
1. Spiritualiteit, wat is het
2. Heb ik het zelf ook?
- ben ik me dat bewust
- heb ik er gemak/last van
- hoe blijf ik staande
3. Wat hoor of zie ik ervan
bij cliënten:
- niet alles wordt gezegd
- niet alles is wat het is
- als je geen woorden (meer) hebt…
4. Wat kan ik zelf doen
- extra belangrijk wanneer uitstel
niet mogelijk is
- verrijkt je vak èn jezelf
Oefeningen + DVD
Uniek
Samenwerkingsproject
Tja, wat zal ik zeggen…
Met cliënten in gesprek over
spiritualiteit
Geestelijk Verzorgers Zonnehuisgroep e.a.
Boek + DVD:
DVD:
Aandacht die heilzaam werkt
• Eigen accenten:
• Gericht op niveau 3 verzorgenden
• Sluit aan bij:
- Normen Verantwoorde Zorg
- i.h.b. Mentaal Welbevinden
• Speciale aandacht voor:
- Omgaan met dementie
- Non-verbale aspecten
• Eigen praktijkvoorbeelden
• Werkbladen:
www.zonnehuisgroep.nl/tja
en….
Ans Kortekaas
Bart Swets
Bertie van Dam
Hans Tenwolde
Josee Goes
Wendy Zwiers
VanderhorstMedia
Bart van der Horst
Download