Notulen integrale zorgdag 23-11

advertisement
AANTEKENINGEN INTEGRALE ZORGMIDDAG 23-11-2016
Aanwezig: Ciska Linders, Pieter vd Hurk , Tineke Elzinga, Wikje de Jong, Annemiek Stellingwerf, Gerda
Venema, Karien Dijk, Janke de Vries, Agatha Zeinstra, Anneke Komrij, Ineke Zuidema, Sandra
Musters, Jiska Keizer, Hilda Battjes, Lucie Kuiper, Marye v Opzeeland, Iris van der Heijden, Klaske
Lyklema, Nicole de Boer, Mirjam Boven, Hermien de Boer, Andersche vd Poel, Tia Poelstra, Ria Derks,
Annemiek Bos en Jannine Wilpshaar.
Afmelding: kinderartsen (Alwin Brouwer schuift alsnog aan),Marinka van Beukering en Alie Bakker.
Voorzitter: Marja Kuik (ROS Friesland).
Samenwerkingsovereenkomst
Nicole neemt ons mee door te tijd, en waar we nu zijn omtrent de samenwerkingsovereenkomst,
discussie punten actief en niet actief lid, stemsleutel, machtigen bij stemmen. Het stuk is na conclusie
2e zorgdag aan een jurist voorgelegd. De werkgroep heeft nog gevraagd om input/feedback van alle
partijen via de mail. De werkgroep heeft de punten verwerkt en versie 3.0 is geboren. Het stuk is
door een jurist van de VVAA en een ziekenhuis jurist beoordeelt. De feedback van de jurist is heel
pittig en lastig in te voegen en te verwerken in het stuk. Het stuk lijkt op een oprichting van een
vereniging ipv een samenwerkingsovereenkomst.
Hoe nu verder? De werkgroep heeft hulp nodig van een jurist, bij de vvaa is een offerte aangevraagd.
Alle leden worden gevraagd om een go / no go te geven voor het inschakelen voor een jurist
(betaald)
Karien GGD vraagt hoe de rol van JGZ zal zijn, overdracht JGZ is een belangrijk item, elkaar opzoeken
om de verdieping te zoeken.
Gerda vraagt; is de Friesland te benaderen om een financiële bijdrage? Omdat onze overeenkomst
een degelijk stuk zal zijn. Pieter geeft aan dat het bestuur dit meeneemt in een gesprek naar de
Friesland.
Janke noemt de Task Force, deze wordt meegenomen in de gedachte
Externe Voorzitter
Andrea Drost start 2017, de betaling voor de kosten gaat volgend de stemsleutel zoals in de SOK
omschreven wordt. De Kosten worden per mail verzonden en bevestiging door leden van het vsv
verwacht. De werkgroep komt terug op de praktische zaken zoals penningmeester en rekening
nummer.
Gezamenlijke Locatie
Klaske presenteert de stand van zaken, ze geeft aan namens de werkgroep dat ze een lastige klus
hebben…
De leading gedachte van gezamenlijk loc. Is geweest de module aanvraag, en de leegstaande ruimte
binnen het ziekenhuis.
Nu toetsen of het realiseren haalbaar is. Marja haar hulp is ingeroepen. Zorginhoudelijk maar ook
ondernemerschap komt aan het ligt. De verschillende scenario’s (4) moeten worden uitgewerkt en
uitgedacht, ook deze werkgroep heeft juridische ondersteuning nodig.
De ruimte moet niet leidend zijn, de ambitie moet helder zijn…CONCLUSIE
De kraamzorg achterban heeft zich in een werksessie over deze materie uitgesproken.
De 4 gestelde scenario’s zijn tot stand gekomen aan de hand van de lijst van activiteiten die eerder
geïnventariseerd zijn.
1. Meest vergaande beeld: integraal centraal geboortecentrum;
2. Permanente vorm; spreekkamers voor consulten/apparatuur en gezamenlijke
voorlichtingsruimte;
3. Spreekkamers en gezamenlijke voorlichtingsruimte, geen apparatuur. Beide te boeken via
een centrale agenda;
4. Alleen groepsactiviteiten.
Er is een dialoog en discussie over hoe hier vorm aan te geven, er ontstaat een lichte voorkeur om de
inhoud eerst vorm te geven, pieter geeft aan dat er mooie voorbeelden zijn in den lande waar het
wel gelukt is…Ga met elkaar om tafel en kijk naar mogelijkheden..
De verschillende lijnen zullen zich beraden en terugkoppelen aan de werkgroep. 1 februari koppelen
we uiterlijk terug aan de projectgroep. Half feb. Weer een integrale zorgmiddag.
Feestelijke Sint afsluiting.
Dank Marja voor het leiden van de middag!
Download