Werkgroep Dierhouderij II is uitgebreid met deelnemers

advertisement
Werkgroep Dierhouderij II is uitgebreid met deelnemers uit het onderwijs. Daarnaast blijkt
de Groene Kennis Cooperatie een goede bron van informatie te leveren.
De werkgroep dierhouderij II is uitgebreid met deelnemers uit het onderwijs, LTO NL en
industrie. In een bijeenkomst in maart en juni heeft de werkgroep de volgende zaken aangevat.
Actie wordt genomen op het vinden van de juiste personen binnen het onderwijs. Zij zijn nodig
om uit te zoeken hoe en waar het onderwerp biociden is op te nemen in bestaande
onderwijsprogramma's. Dit proces blijkt anders te zijn voor de verschillende opleidingsniveaus.
Ook zijn er verschillen gesignaleerd tussen opleidingsinstituten op het zelfde niveau. Dit komt
doordat onderwijsprogramma's niet altijd centraal worden gedicteerd. Drie subgroepen gaan de
trajecten in kaart brengen die nodig zijn voor de drie type opleidingen (lager en
middelbaarberoepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en de universiteiten).
Een mogelijk knelpunt is dat het inbrengen van een nieuw onderdeel in een bestaand
lesprogramma ten koste kan gaan van andere onderdelen in het lesprogramma. Dat zou
weerstand op kunnen roepen. Het is daarom noodzakelijk met een gedegen motivatie op zak
aan te kloppen bij de programmamakers. Ook hier werkt de werkgroep momenteel aan.
De Groene Kennis Cooperatie blijkt een goede bron van informatie: een geschikte spil in het
netwerk van onderwijsinstellingen die constructief bijdraagt aan het bedenken van (alternatieve)
oplossingen. De werkgroep komt 5 november weer bij elkaar om de resultaten te bespreken.
Oktober 2013
Download