jaarverslag Plant van de Maand 2015

advertisement
JAAROVERZICHT VAN DE WERKGROEP ‘PLANT VAN DE MAAND’ 2015
De werkgroep bestaat uit 18 leden van onze afdeling. In het seizoen van half maart t/m
half november komen de leden in groepjes van 2 of 3 personen een ochtend of middag bij
Marietje van de Wetering om het nodige werk te doen.
Volgens het jaarrooster is 24 keer een groepje aan het werk geweest. Op 9 februari kwam
de werkgroep bij Marietje bijeen voor het jaarlijkse werkoverleg. Er wordt dan gezorgd
voor koffie of thee met gebak en een cadeautje.
De plant van de maand
11-2-2015
 Alchemilla mollis (Vrouwenmantel)
11-3-2014
 Lavendula angustifolia (Lavandel)
8-4-2014
 Cheiranthuis (Erysimum) cheiri (Muurbloem)
9-5-2014
 Penstemon Hirsutus (Slangekop)
9-9-2015
 Tricyrtis hirta (Armeluisorchidee)
 Cryptotaenia japonica ‘Artropurpurea’ (Japanse perterselie)
14-10-2014
 Lychnis chalcedonia ‘Carnea’ (Brandende liefde)
 Anthericumliliago (Graslelie)
11-11-2014
 Linaria purpurea ‘Canon J. Went’(Vlasleeuwebek)
De beschrijving van de planten wordt verzorgd door Peter van de Crommenacker. Op onze
website houdt John Bax alle uitgedeelde planten bij.(zie: Plant van de maand 2015)
Download