Wat doet weerstand met uw organisatie?

advertisement
In iedere organisatie komen
vernieuw­ingen en veranderingen
regelmatig voor. Ze worden echter
niet altijd positief ontvangen door de
om op een andere manier te gaan
werken.
Hierdoor ontstaat weerstand:
Onderling klagen en passiviteit is de
• Strijd/confrontaties met leidinggevende
‘gevaarlijkste’ vorm van weerstand. Een
en/of collega’s
klein probleem kan uitgroeien tot een
• Mopperen en klagen tegen collega’s
groot conflict, waarbij niemand meer
maar niet tegen de persoon die
weet wat de kern van het probleem is.
verantwoordelijk is
• Passieve houding en/of doen alsof er
In eerder genoemde situaties ligt
niks aan de hand is, maar een eigen
demotivatie op de loer. U doet uw uiterste
koers blijven varen
best om efficiënt te werken en de kosten zo
• (Dreigende) conflicten
laag mogelijk te houden, maar bereikt niet
• Snel(ler) ziekmelden
of slechts gedeeltelijk uw doelstellingen.
Ondernemen werkgever
Leidinggevende
medewerkers aan wie gevraagd wordt
“Door het ontwikkelingstraject
is er meer begrip voor elkaar
waardoor de samenwerking
enorm verbeterd is.”
Werkgever
Wat doet weerstand met
uw organisatie?
• Verloop of een toename van verloop
Ik ben van mening dat weerstand voorkomen
goed te begeleiden en de medewerkers
erbij te betrekken. Daarbij worden in
een vroegtijdig stadium sluimerende
problemen gesignaleerd en opgelost.
Hierdoor bespaart u tijdverslindende en
kostbare procedures.
Medewerker
kan worden, door het veranderingstraject
Samenwerking
“Tijdens het werkoverleg
valt het me op dat mijn
Door wet- en regelgeving wordt er steeds
meer van de werkgever verwacht. De
medewerker voor zichzelf
op komt.”
hervorming van de ziektewet vanaf 1 januari
2014 kan u veel geld gaan kosten. Preventie
wordt hierdoor voor u én ook voor uw
medewerkers nog belangrijker.
Tijd om in actie te komen!
• Bent u ondernemer en bent u de
Tenslotte is voorkomen beter dan genezen
onnodige uitgaven beu?
én doet een goed voorbeeld goed volgen!
• Wilt u de kosten onder controle
houden?
In een persoonlijk ontwikkelingstraject bied
• Heeft u al veel geïnvesteerd in uw
ik ondersteuning bij het ontwikkelen van
personeel maar blijft het gewenste
zelfkennis. De uitgangspunten zijn werken
resultaat uit?
aan bewustzijn en het nemen van eigen
verantwoording, waarbij ik samen met
Dan nodig ik u graag uit voor een
u en uw medewerker vooraf haalbare
gesprek om te kijken hoe wij kunnen
doelstellingen vastleg.
SamenWerken.
Door bewustzijn bij medewerkers te creëren,
neemt de eigen verantwoording toe. De
medewerker leert naar zichzelf te kijken
en niet te wijzen naar een ander. Hierdoor
neemt de medewerker initiatief, ziet in dat
het bedrijfsbelang ook zijn of haar belang is,
voelt zich meer betrokken bij de organisatie
en zoekt mee naar oplossingen.
Françoise van Hintum
Gunninglaan 57 • 7314 ND Apeldoorn
Telefoon: 06 - 27 31 80 10
KvK nr: 53306694
[email protected] • www.samenwerken.fm
Download