Uploaded by oblaat

M 5.2.2 - weerstand - veranderbereidheid

advertisement
M 5.2
van weerstand
naar veranderbereidheid
Jos Gebbinck
Programma
•
•
•
•
Opdracht veranderstrategieën
Omgaan met weerstand
Kotter
Toepassingsopdrachten: adviesbureau
oefening
Weerstandsuitingen - 2
Roger’s Innovation Adoption
Curve
Transitiecurve (Kübler-Ross):
2. Ontkenning
7. Integratie:
verandering geaccepteerd,
ankeren in cultuur,
nieuw perspectief
Mate van welbevinden
1. Verlies
6. Betrokkenheid;
Heroriëntatie
Perspectief zoeken
3. Weerstand:
Boosheid
Onderhandelen
Terugtrekken
5. Exploratie:
Acceptatie
berusting
4. Depressie (verleden loslaten)
Separatie
Overgang
Integratie
verandercurve
rol leidinggevende
1. Startfase: uitleg, informeren, overtuigen
2. Ontkenningsfase: tijd geven, informeren, open staan
voor vragen
3. Weerstandsfase: open staan, emoties erkennen
4. Depressiefase: verlies erkennen en onderkennen,
ruimte geven, afscheid
5. Exploratie- en betrokkenheidsfase: overleggen,
medewerkers betrekken
6. Integratiefase: overleggen ondersteunen
Rol leidinggevende bij weerstand
Het weerstandsstrategiemodel
iedereen
tegen
enkeling
tegen
tijd
Faciliteren
ontwijken
ondersteunen
informeren
overtuigen
onderhandelen
13
afdwingen
Fasen uitgelegd
1. Ontwijken
Manager wacht op externe factoren; geen idee van mogelijke
weerstanden
2. Faciliteren
Gedurende veranderingsproces worden voorwaarden geschapen
waardoor verandering gemakkelijker gaat.
Manager is gespreksleider; zicht krijgen op weerstanden
3. Informeren
Informatie geven over ontwikkelingen, aangeven alternatieven en
consequenties.
Deze stijl past bij een hoog opgeleid, rationeel en zakelijk ingesteld
team.
14
Vervolg
4. Ondersteunen/educatie
Teams verplicht opgeleid / begeleid / gecoacht. Effectief bij team met onzekere
(werk-)situatie
5. Onderhandelen
Team gaat niet voetstoots mee, maar medewerking is wel noodzakelijk 
onderhandelen
6. Overtuigen
Beroep doen op ratio m.b.v. argumenten en logica
7. Macht, dwang of pressie
Verandering opleggen; tijdelijk autoritair leiderschap, eisen stellen, domineren.
Onder druk zetten door tijdslimiet en consequenties
aan de slag!
Casus ‘De Nieuwe Voorzienigheid’
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards