Omgaan met weerstand Ja`tjes verzamelen Jij bént Waterschap

advertisement
Omgaan met weerstand
1.Herken de weerstand
Weerstand is een boodschap
2.Reageer begripvol; verdedig
niet
Begrip tonen is iets anders
dan het ermee eens zijn!
3.Laat de ander ‘leeglopen’
Denk aan de KOE
4. Blijf uit de discussie
Vraag
of je mag toelichten
5. Breng in de ja-modus
van ja-maar na ja-hoe
Als ambassadeur van de ZZL wil je
Ja’tjes verzamelen
Ja
Maak (oog)contact en
toon belangstelling
Ja
Bedenk: waar heeft de
ander last van? Wat is zijn/haar
bezwaar of belang?
Ja
Vertel wat je werk de
ander oplevert
Ja
Verwijs ‘warm’ door (naar
collega, gemeente/…)
Jij bént Waterschap
Zuiderzeeland in de ogen
van de ander
PR in ’t veld
Download