Omgaan met weerstand Uitingsvormen Vijf vragen

advertisement
Rekenverbeterplan
Omgaan met weerstand
Weerstand geeft aan dat er iets verandert.
Kijk naar de achtergronden.
Weerstand heeft te maken met de kennis van
mensen over het veranderonderwerp.
Eerst stil staan om te begrijpen.
Waar komt de weerstand vandaan?
Ken de uitingsvormen van weerstand.
Neem weerstand serieus. Onderzoek.
Negeren weerstand > boosheid
Weerstand tegen het veranderonderwerp of
tegen de strategie.
Uitingsvormen
-
Passiviteit
Uitstelgedrag
Niet reageren
Instemmen maar verder niets doen
Wachten op instructies
Gert Gelderblom
[email protected]
06 49355688
www.rekenpilots.nl
Vijf vragen
1.
2.
3.
4.
5.
Is weerstand te begrijpen tegen de achtergrond van de
verandering?
Is weerstand te begrijpen in relatie tot de strategie?
Is weerstand te begrijpen in relatie tot de tijd?
Is weerstand te begrijpen in relatie tot de fase van de
verandering?
Is weerstand te begrijpen in relatie tot de rol van betrokkenen
in het veranderingsproces en de persoonlijke betekenis die de
verandering voor mensen heeft?
Download