Verandering, moet dat echt? Ja, soms is dat nodig. De markt

advertisement
Verandering, moet dat echt?
Ja, soms is dat nodig. De markt verandert continu dus als organisatie moet je mee veranderen om je
bestaansrecht te behouden. Het betreft verbetering van de organisatie en haar prestaties. Om
erachter te komen of verandering nodig is kun je Benchmarking toepassen. Bij benchmarking vergelijk
je de processen binnen jouw organisatie met die van leidende organisaties in dezelfde branche.
Maar wat is dan de kern van de problematiek bij een verandering?
We weten allemaal dat er meestal weerstand komt tegen een verandering. Afhankelijk van de soort
verandering is de weerstand groot of klein.
Bij een structuurwijziging ontstaat vaak al de nodige weerstand maar bij een cultuurwijzing is de
weerstand meestal het grootst. Bij een cultuurwijzing spelen de managementstijlen een grote rol. Vaak
wordt bij dit soort veranderingen gedacht en gestuurd vanuit de weerstand die men verwacht tegen te
gaan komen. Een cultuurwijziging gaat niet van de ene op de andere dag. Hier dien je een
communicatieplan voor op te stellen en houd gerust rekening met een doorvoertermijn van een paar
jaar.
Waarom is er eigenlijk weerstand?
Weerstand komt voort uit angst voor het onbekende en verlies van vrijheid. Dit komt omdat de manier
van werken meestal verandert voor je medewerkers. Om een verandering in goede banen te kunnen
leiden is kennis van gedrag dus noodzakelijk. Medewerkers gaan meestal zonder problemen mee in
een verandering als ze zich betrokken voelen. Wees dus open en deel zoveel mogelijk informatie over
de verandering, ook als nog niet alles duidelijk is.
De aspecten waar je mee te maken krijgt is weten, willen en kunnen. Als binnen een organisatie
gevraagd wordt wie verandering wil, reageert men over het algemeen positief. Maar als de vraag
gesteld wordt: Wie wil veranderen, dan is het enthousiasme vaak weg. Hoe krijg je je medewerkers
dan zover om mee te gaan in de verandering die vanuit het management nodig geacht wordt en dus
gewenst is?
Het besef is vaak bij de medewerkers al aanwezig. Tenslotte staan ze positief tegenover de vraag of
men verandering wil. Maar om je medewerkers mee te laten veranderen is overtuiging nodig. Overtuig
je medewerkers dat de kennis die in huis is past bij de nieuwe situatie. Ontbreekt de kennis op
sommige plekken in de organisatie, reik dan de tools aan die nodig zijn voor je medewerkers om de
nodige kennis te krijgen. Welke tools zijn er binnen de organisatie al aanwezig ter ondersteuning?
Denk bijvoorbeeld aan softwarepakketten, vragenlijsten e.d.
Hoe kun je weerstand verminderen?
 Maak het bespreekbaar. Als je weerstand voelt, meld dit dan en sta open voor reacties en
feedback van je medewerkers.
 Geef aan dat je het begrijpt maar dat de verandering noodzakelijk is en leg uit waarom.
 Vraag concreet naar de bezwaren zodat je hier op kunt acteren.
 Creëer draagvlak. Overtuig de mensen die tegen de verandering zijn zodat ze in de
verandering gaan geloven.
Soms kun je ook goed profiteren van weerstand. Medewerkers weten vaak wat goed loopt en wat niet.
Dus als er weerstand ontstaat, betreft het waarschijnlijk iets dat goed loopt.
www.mijn-communicatie.nl
Download