Omgaan met weerstand

advertisement
Omgaan met
weerstand
VVJ 20 mei 2014
1
Kwadraet
● Cocreatie
● Versterken van vermogen van
organisaties, groepen en individuen om
om te gaan met complexe uitdagingen
● Met het oog op een open en
democratische samenleving
● Leer- en verandertrajecten
2
Ambitie van de workshop
● Je hebt nagedacht over wat dat is,
weerstand
● Je verruimt je palet aan mogelijkheden
om te overtuigen
● Je doet inspiratie op om concreet mee
aan de slag te gaan
3
wanneer bots jij op weerstand?
4
Weerstand is…
● Emotie verpakt als inhoud
● Indirect kenbaar maken dat je je niet op je gemak
voelt
● Vermijden van een lastige situatie
● Een natuurlijk reactie tegen iets opgelegd krijgen
● Deel van het rouwproces: van het bekende naar het
onbekende
● Niet tov persoon maar tov activiteit of thema
● Meestal een voorbijgaande fase in een proces (als
er goed mee wordt omgegaan)
● Teken dat er nog energie en leven is!
● Een label dat wij geven aan wie niet mee wil met
onze ideeën
5
Gedrag lokt gedrag uit (T. Leary)
Leary, T. (1957). Interpersonal Diagnoses of Personality: a
functional theory and methodology for personality evaluation.
New York: Ronald Press.
Boven
6
Compe- Leidend
titief
win
Tegen
verlies
Helpend
Agressief
win
Samen
Tegenwerkend
Meedoen
Onder- Volgend
gaand
Onder
win
Omgaan met weerstand in de
interactie
doorvragen naar achterliggende bezorgdheid
 gedaante van weerstand herkennen
• non-verbaal gedrag van de andere
• gebruik je lichaam & emoties als thermometer
• zich herhalende (3 keer regel) of subtiel agressieve
uitspraken
 weerstand benoemen
• wat je bij de andere ziet
• wat je daarbij voelt
• aan welke behoefte van jou dit niet tegemoet komt
 actief luisteren
• parafraseren op niveau van behoeften
7
Transformeren van weerstand: van
tegen naar samen
● Aan de oppervlakte: van tegenwerking
naar samenwerking
● Onderliggend:
- Van machteloosheid naar invloed &
keuzen
- Van vervreemding naar betrokkenheid
- Van verwarring naar duidelijkheid
8
Succesfactoren
● Wanneer is het jou al gelukt om mensen
mee te krijgen voor jouw verhaal?
Vertel elkaar die succesmomenten
● Wat maakte dat het werkte?
Haal uit deze verhalen nu de belangrijkste
succesfactoren: wat maakte dat het werkte?
Noteer elke succesfactor op één post-it.
9
Overtuigen met stijl
- in het achterhoofd te houden (1)
● Je kunt mensen niet overtuigen
tuig (het ~)
1. geheel van riemen en koorden tussen trekdier
en wagen
2. (~en) slecht, onbeschoft volk
3. het touwwerk en de zeilen van een schip
● Mensen overtuigen zichzelf en daar oefen je
invloed op uit
10
Overtuigen met stijl
- in het achterhoofd te houden (2)
● convincere - de vijand overwinnen
persuadere - verleiden met standpunt
● belangrijk:





11
de kunst van het spreken (retorica)
hele menselijke psychologie en context
overtuigen kun je leren via bewust handelen
voorbereiding
nooit zekerheid op succes
Aristoteles en Joshua Bell
..\Downloads\What Aristotle and Joshua
Bell can teach us about persuasion - Conor
Neill.mp4
12
Overtuigen met stijl
- aandachtspunten uit de retorica
logos = logische samenhang en argumenten,
verstaanbaar vanuit oogpunt van de luisteraar
ethos = opbouwen van betrouwbaarheid,
geloofwaardigheid, autoriteit
pathos = inspelen op de psychologie, opbouw
van emotionele betrokkenheid
13
Welke inspiratie haal je hieruit voor
jou?
Wat doe je al?
Wat kan nog meer?
14
Wees jezelf en ga ervoor…
..\Downloads\Amélie Poulain_ Parfaite
harmonie.mp4
15
Download