Uitwerkingen "Weerstand" (doc)

advertisement
Uitwerking In voor zorg workshops Riwis en Korelle. 02-06-14
Workshop 1
Vraag 1: Weerstand is de bescherming van de kwetsbare plek. Welk gedrag kom jij tegen
bij cliënten, medewerkers en de organisatie als het om veranderen gaat?
Cliënten

Angst voor verandering, dat ze
minder aandacht krijgen

Ergernis over gepraat, niet
praten maar doen

Boos om verlies van
voorzieningen/rechten

Wat het ik eraan? Ze luisteren
toch niet.

Klagen bij de buren

Afhankelijkheid, zaken van je
afschuiven

Geen hulp vragen

Niet weten wat te vragen.

Doe maar gewoon

Ik wil geen andere medewerker
dan waar ik mee gewend ben te
werken

Protesteren

Kritische blik, wil openheid
hierin om ook mee te denken

Agressie

Dicht klappen

Overvragen

Verandering niet op zichzelf
betrekken

Niet willen meehelpen in de
groep

Onzekerheid, het gaat toch goed
zo? Geen zicht op het effect van
de veranderingen

Ze willen alleen maar
bezuinigen.
Medewerkers

Leuk gedacht maar zal toch wel
weer niet lukken

Ontevredenheid onderling
bespreken

Het ging toch allemaal goed,
sabotage en roddelen

Niet meewerken, niet aannemen
en uitstellen

Niet open willen stellen voor de
reden/noodzaak van de
verandering

Niet meedoen aan de nieuwe
opleiding

Het beter voor de klant
weten/overrulen

Pamperen, overkill bieden i.p.v.
te vragen wat nodig is/waar
behoefte aan is.

Geen tijd

Mijn baan/mijn toekomst?

Wordt mij iets gevraagd?

Best lastig om werkelijk te
vragen naar de mening van de
cliënt

Wat ze willen is een utopie

Wisselend, de een is
enthousiast, anderen motiveren,
tegen werken van de
verandering

Durven

Vertrouwen op eigen
deskundigheid, gewend om te
doen wat moet

Mopperen tijdens overleggen,
dit hebben we al geprobeerd.

Mijn manager……. wijzen naar
anderen

Ik ben al zoveel tijd kwijt voor
dingen van de organisatie. Over
een jaar wordt het toch weer
anders.

Niet delen van kennis

Opnieuw het wiel uitvinden.

In de verdediging

Belangrijk maken eigen
vakgebied/professie

Achterover leunen, afhankelijk
opstellen

Blijven vragen om duidelijke
regels

Achter de klant verschuilen

Niks zeggen behalve op de gang

Heftige emoties
Organisatie

Weet je wat je allemaal
overhoop haalt; hoe voldoen we
aan/voor?

Wel zeggen dat je veranderen
wil maar de medewerkers niet
de ruimte of de tijd geven om te
veranderen

Lang toetsen van alles, intern en
extern advies aanvragen

Uitstellen nieuw doel

Roddelen, apathisch, zoek het
maar uit houding

Laat het maar liggen

Een besluit uitstellen om niet in
de rol van bestuur te vallen

De medewerkers vinden andere
dingen dan wij belangrijk

Als wij hun vragen om mee te
denken over de nodige
veranderingen komen ze met te
weinig ambitieuze plannen

Schuift goede ideeen in de
koelkast en legt andere
prioriteiten

Delen van informatie openheid

Verandering vooruit schuiven,
eerst HKZ en dan volgend jaar
naar processen kijken

Ingrijpen en bepalen

Veel praten en niet doen

Ja maar ipv ja en

De cliënt vergeten

Medewerkers niet vertrouwen

Geen leiderschap tonen

Wij weten wat goed voor jullie
is

Beheersbaar maken/houden

Meer papierwerk

Uitstroom professionals

Vasthouden aan eigen
deskundigheid

Loslaten van
gelijkheidsprincipes ten
voordele van de cliënt is
moeilijk

Geen tijd willen vrijmaken
Vraag 2: Welke invloed zou jij zelf kunnen hebben op verandering en weerstand, bedenk
eens wat jij zou kunnen doen en laten?
Te doen
Te laten
 Doen!
 Oordelen
 De knop omzetten
 Negeren
 Luisteren
 Nogmaals het zelfde uitleggen
 Goede voorbeeld geven
 Nee maar
 RET, wat is het ergste wat er kan
 Het opleggen
gebeuren? Door redeneren
 Doordrukken
 Het gesprek aangaan
 Over weerstand heen stappen
 Verwonderd kijken
 Oplossen voor anderen
 Veiligheid organiseren
 Meelopen
 Vragen blijven stellen
 Discussieren over ipv praten met
 Het achterliggende doel/visie
 Buiten de groep houden
uitleggen
 Dingen niet uitspreken
 Mee laten denken over hoe haalbaar
 Te veel overwegen/wegen
het is
 Eigen ideeen te snel inbrengen
 Openstaan voor andermans input
 Overnemen van problemen
 Vragen naar ervaren
probleem+ondersteunen nadenken
over oplossing
 Onderzoekende nieuwsgierige houding
 Dialoog aan gaan met jezelf
 Gewoon durven doen
 Laten merken dat men gehoord wordt
 Samenwerken
 Meenemen in het proces vanaf de start
 Tijd nemen om het door te nemen
 Ruimte creeren om er samen open
naar te kijken
 Toetsen bij je cliënt of je samen op de
goede weg zit
Workshop 2
Vraag 1: Weerstand is de bescherming van de kwetsbare plek. Welk gedrag kom jij tegen
bij cliënten, medewerkers en de organisatie als het om veranderen gaat?
Cliënten

Alleen negatieve kanten
benoemen

Ja zeggen en nee doen

Passief

Inzet creativiteit

Ik heb recht

Ik wil deze hulpverlener houden

Gaan klagen

Hier wordt voor mij gezorgd

Er wordt voor mij bepaald

Behoefte aan verantwoording
over waar men recht op heeft

Sociaal wenselijk gedrag,
Medewerkers

Ongeduld

Cliënt kan dat niet zelf

Mopperen en pruttelen

Verschuilen achter protocollen

Niet mee willen werken

Weerstand te gen verandering

Ja maar houden wij wel tijd over
voor de zorg. Extra taken ipv
teamleider

We doen dit al jaren zo

In entousiasme al vast aan de
slag gaan zonder dat er lijn in zit

Het waait wel weer over
Organisatie

Vathouden aan vertrouwde
werkwijze

Volgende project

Hierarchie

Verandering zoeken bij de
ander want daar ligt het
probleem

Angst voor loslaten

Controle exploitatie, financieel
verlies

Geld als argument om het niet te
doen €’s

Geen focus






hospitaliseren
Weinig dialoog
Onrust
Emotioneel reageren
Zeuren
Geen interesse
Warme deken


















Behoefte aan vervulling
randvoorwaarden door de
organisatie voordat eigen
kracht wordt getoond.
Niet luisteren
Ja maar
Achterover leunen, tonen geen
initiatief
Angst voor het onbekende
zorgen dat ipv zorgen voor
Wij hebben al zoveel, dit kan er
echt niet bij
Afwijzing
Waarom en waartoe?
Niet nakomen van afspraken
Vasthouden aan het vertrouwde
Wie bepaald wat goed is voor de
cliënt
Cynisme
Niet doen ( in de hoop dat het
weggaat)
Hoort dit bij mijn functie
Niet communiceren
Controle proberen te houden
door zekerheden in te bouwen
Harder en harder werken
Motivatie laten dalen


















Aandacht opeisen
Boos weglopen
Ja maar dan wordt het een
zooitje (wet en regelgeving)
Besluit blijft achterwegen
Doorlopen we wel alle
processen
Veel ruimte voor verleden en
heden, dit gaat ten kosten van
de tijd voor de toekomst
Over de schutting gooien
Niet beseffen waar het over gaat
Niet faciliteren (tijd en geld)
Op eigen eiland blijven
Over de schutting kijken
Shame & blame ( schuld en
schaamte)
Kijken naar collectieve
waarden: win/win
Wij zijn toch veranderd
Kop in het zand steken
Zal nog wel meevallen
Beslissingen nemen buiten het
project om die ieder aangaan
Iedereen moet er wat van
vinden/zeggen

Vraag 2: Welke invloed zou jij zelf kunnen hebben op verandering en weerstand, bedenk
eens wat jij zou kunnen doen en laten?
Te doen
Te laten
 Erkennen dat het lastig is
 In discussie gaan met als doel te
overtuigen
 Energie genereren
 Laten zijn
 Actie ondernemen
 Pva maken, afspraken maken, wie doet  Druk zetten op medewerkers
 Verwijt
wat.
 Loslaten
 Eigen werkstructuren soms even
loslaten
 Mensen bevragen
 Mensen informeren over het knelpunt,  Niet sturen
zodat ze kunnen meedenken, ruimte
 denken in problemen
geven begrip tonen
 dippen
 Eigen werk anders organiseren
 niet alles zelf doen, maar overzicht
 Vaker spuien bij MT
houden
 Teruggaan naar de bedoeling
 discussie welles/nietes
 Medewerkers in hun kracht zetten, met  invullen
coaching ondersteunen
 ja maar
 Sleutelfiguren benoemen
 eigen oordeel geven
 Uitdragen en denken in mogelijkheden  minder leiden en meer faciliteren
 Dimmen
 niet open staan voor adviezen van
 In gesprek gaan met
anderen
 Vraag wat nodig is
 alles even belangrijk vinden
 Uitleggen waarom
 Oordelen
 Zoeken naar gezamenlijk belang
 Praten over mensen
 Ja en










Medewerkers uitnodigingen, naar ze
toe gaan
Voorbeeld functie
Planning smart maken
Afspraak is afspraak
Communiceren naar de opdrachtgever
Aansluiten bij werkelijkheid van een
team
Luisteren, feedback geven, voorlichting
geven
Brainstormen
Prioriteiten stellen
Flexibele rol, binnen kaders
Workshop 3
Vraag 1: Weerstand is de bescherming van de kwetsbare plek. Welk gedrag kom jij tegen
bij cliënten, medewerkers en de organisatie als het om veranderen gaat?
Cliënten

Wisseling medewerker

Afhankelijk van zorgverlener

Dat geldt niet voor onze
doelgroep

Boosheid

Apathie

Klachten van nastbetrokkenen

Gewenning aan hoe het is

Onverschilligheid

Ik weet niet wat de WMO
inhoud dus ik stel me
afhoudend op

Ja maar

Medewerkers

Complexiseren

Ja zeggen en nee doen

Afwachten tegen werken

Taakverzwaring

Verander moe

Ja maar

Geen tijd

Autonomie verlies

Angst

Moeite los te laten

Denken vanuit eigen discipline

Angst voor ontslag

We doen het toch al goed

Verloop personeel
Organisatie

Niet weten

Verhullen/verpakken als leuk

Naarbinnen gerichtheid

Uitstel gedrag

Ja maar

Niet weten wat er gebeurt , hoe
verantwoorden

Excuusgedrag

Ad hoc

Gebrek aan overzicht en
doortastendheid

Controle verleis

Inspraak van iedereen

Meer vragen weinig opruimen

Opleiding als oplossing voor
alles

Starheid van de raad van
bestuur

Urgentie tot verandering wordt
niet altijd sterk gevoeld
Vraag 2: Welke invloed zou jij zelf kunnen hebben op verandering en weerstand, bedenk
eens wat jij zou kunnen doen en laten?
Te doen
Te laten
 Helder en eerlijk zijn
 Niet luisteren
 Goed communiceren
 Stoppen met besluiten te nemen
 Respect tonen
 Oordelen
 Vertrouwen geven
 Beheersen
 Goed voorbeeld doet goed volgen
 Minder controle freak
 Informeren en medewerkers
 Alles zelf bedenken
meenemen
 Tegen ja maar ingaan
 Dialoog zoeken
 Wachten op anderen
 Leren
 Ongenuanceerd zijn
 Samen
 Niet te kort door de bocht












Aandacht
Draagvlak geven
Co creatie
Prioriteit aangeven
Ja en zelf doen
Niets opleggen alleen adviseren
Te veel op mijn bordje nemen
Duidelijk communiceren
Heldere doelen stellen
Respectvol omgaan
Kaders
Mensen in hun waarde laten
Download