Practicum: parallelschakeling van weerstanden

advertisement
Naam:
Klas:
Schooljaar: 2006-2007
Datum:
Vak:
Nr:
/
Practicum: parallelschakeling van weerstanden
Doel van de proef:
Experimenteel de stroom- en spanningsregels bij een parallelschakeling van weerstanden
bepalen.
Benodigdheden

Regelbare stroombron

2 weerstanden 200Ω, 57 

voltmeter3 ampèremeters

verbindingsdraden
Beschrijving en opstelling:
U
I
U
R1
I1
R1
R2
I2
U1
R2
U2
S1: Meten van stromen
S2:Meten van spanningen
Bouw de volgende schakelingen en meet de stromen door en de spanningen over elke
weerstand, de totale stroom
Let op bij het schakelen van de ampéremeters! Hou rekening met de polariteit!
Werkwijze:
1. Bouw schakeling S1
2. Schakel de spanningsbron aan.
3. Meet de spanning over de bron, over R1 en over R2
4. Lees de stroomsterkte af op elke ampéremeter.
5. Verhoog de spanning steeds met 1V en meet telkens I1 en I2 en I en U
Metingen:
Wat stel je vast in verband met de spanning over R1, R2, en bron.
……………………………………………………………………………………..
Voor de volgende metingen schakel je de voltmeter over de bron en je meet de spanning bij
elke meting alleen daar.
U
I (A)
I1 (A)
I2 (A)
Besluitvorming:
1
Wat kan je zeggen over de spanning van parallelgeschakelde weerstanden?
…………………………………………………………………………………….
2
Wat gebeurt er met de stroom bij een parallelschakeling van weerstanden?
…………………………………………………………………………………
3
Welk verband bestaat er tussen de stroomsterkte door de weerstand en de weerstand?
(door welke weerstand gaat de grootste stroom?)
…………………………………………………………………………………
4
R
Bereken voor U= 5 V het product van de weerstand en de stroomsterkte
I
I.R
1.
Wat kan je hieruit besluiten?
………………………………………………………………………………….
5
I1 +I2 = I Schrijf deze vgl over maar noteer I in functie van U en R
…………………………………Vereenvoudig door alle leden van de vgl te delen door U
…………………………………….
6
Hoe kan je de vervangingsweerstand bij een parallelschakeling berekenen?
……………………………………………..
7.
Bereken de vervangweerstand van uw proefopstelling.
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Vraagjes:
1
Waarom worden alle huishoudtoestellen steeds parallel op het net geschakeld?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2
Wat gebeurt er als er één weerstand weggelaten wordt in een parallelschakeling?
 De weerstand wordt groter
 De weerstand wordt kleiner
 De weerstand blijft ongewijzigd
3
Vergroot of verkleint de weerstand van je leiding als je in huis een tweede lamp
aansteekt?
 De weerstand wordt groter
 De weerstand wordt kleiner
 De weerstand blijft ongewijzigd
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards