Natuurkunde hoofdstuk 3

advertisement
Natuurkunde: hoofdstuk 3
Paragraaf 2: Elektrische stroom
Als een elektrisch apparaat op batterijen werkt en je zet hem aan, dan ontstaat er een gesloten
stroomkring: van de ene pool van de batterij loopt een elektrische stroom door het apparaat
naar de andere pool van de batterij. De stroom transporteert energie uit de batterij, de
energiebron, naar het onderdeel van het apparaat dat om energie vraagt.
Met een stroommeter meet je de stroomsterkte in ampère. Je meet dan de hoeveelheid
elektrische lading per seconde. De hoeveelheid lading wordt aangegeven met de eenheid
coulomb. 1 ampère = 1 coulomb per seconde. In een serieschakeling is de stroomsterkte overal
even groot. Als de serieschakeling op één punt wordt onderbroken is de spanning 0.
In een parallelschakeling kan de stroom wel opsplitsen. Ze werken onafhankelijk van elkaar, dus
als er iets in de ene tak gebeurd, heeft dat geen effect op de ander.
Paragraaf 3: Weerstand
Weerstand wordt aangeduid met de letter R. Hoe kleiner de weerstand, hoe makkelijker
elektronen zich kunnen bewegen.
De weerstand wordt uitgedrukt in niet je tante, maar je Ohm.
In een I-U- Diagram is de spanning over en de stroomsterkte door een constantaandraad zijn
recht evenredig. De draad heeft altijd dezelfde weerstand.
Paragraaf 4: weerstandjes in serie en parallel
Als de weerstand groter wordt, neemt de stroomsterkte af. (minder warmte)
Als de weerstand kleiner wordt, neemt de stroomsterkte toe. (meer warmte)
Als je steeds meer weerstandjes in serie schakelt, krijgt de schakeling een grotere weerstand. Bij
dezelfde weerstand wordt de stroomsterkte steeds kleiner. De weerstand van de schakeling heet
de vervangingsweerstand Rv.
Als je steeds meer vervangingsweerstandjes parallel aansluit, wordt de vervangingsweerstand
kleiner. Als je weerstandjes parallel gaat aansluiten, dus meer netwerkjes wordt de spanning wel
groter.
Paragraaf 5: vermogen
Het vermogen wordt aangegeven met de letter P en heeft de eenheid Watt. Energieverbruik in
huis wordt gemeten in kilowattuur, afgekort kWh.
Formules:
Weerstand
Vermogen
Energie
-
spanning : stroomsterkte
spanning x stroomsterkte
vermogen x tijd
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards