6: Soortelijke weerstand

advertisement
§6: Soortelijke weerstand
De weerstand van een draad
-
Om elektrische energie goed te geleiden worden metalen draden gebruikt.
De weerstand hangt af van de temperatuur, de lengte van de draad, de doorsnede van de
draad, het materiaal van de draad.
Weestand en lengte
-
De weerstand van een metalen draad is recht evenredig met de lengte van de draad
Weerstand en doorsnede
-
Het verband tussen de weerstand en de doorsnede is omgekeerd evenredig. Oftewel als de
weerstand 3x zo klein wordt, wordt de doorsnede 3x zo groot.
Weestand en materiaal
-
Het materiaal is ook een belangrijke factor en om die verschillen aan te geven gebruik je de
soortelijke weerstand, die wordt uitgedrukt in Ω ∙ mm2 /m
Stel je hebt 0,105 ohm.mm²/m, dan betekent dat, dat een ijzeren draad met een lengte van
1m en een doorsnede van 1mm² een weerstand van 0,105 ohm heeft.
In tabel 2 (blz. 65) staat een tabel van de soortelijke weerstanden.
De weerstand van een draad berekenen
-
De weerstand kun je berekenen door: 𝑅 = 𝜌 ∙ 𝑙/𝐴, waarin je 𝜌 𝑖𝑛𝑣𝑢𝑙𝑡 𝑖𝑛 Ω ∙ 𝑚𝑚2 /𝑚, de l in
meters en de doorsnede in mm², dan vindt je de weerstand in ohm.
Download