2004 - 2005

advertisement
Naam: ………………………………
Practicum Weerstand
soortelijke weerstand: R  
Wat toetsen we?
l
A
Of je met een spanningsbron, een ampèremeter en een voltmeter kunt
Wet van Ohm: U  IR
werken, of je gegevens netjes kunt noteren en of je met een rekenvel,
Oppervlakte cirkel: A   r 2  14  d 2
tabellen, grafieken en formules kunt werken. Of je meetgegevens kunt interpreteren.
Wat moet je doen?
A.
Bepaal grafisch de weerstand van een constantaan- of een chroomnikkeldraad door:
1.
de stroomsterkte door de draad als functie van de spanning over de draad te meten (Ga tot 5,0 V, minstens 7
metingen);
2.
Een (I, U)-diagram te maken (Excel) met een beste rechte;
3.
De steilheid van de rechte om te rekenen naar de weerstand van de draad.
B.
Herhaal de proef voor een lampje, zonder een rechte te laten tekenen. Hou rekening met de maximaal toegestane spanning
(staat op het lampje). Neemt de weerstand toe of af bij toenemende spanning? Laat Excel voor het lampje ook een (R,U)diagram tekenen. Maak een schatting van de weerstand van het lampje bij (bijna) 0 volt. Je mag een trendlijn en “voorspelling”
gebruiken.
C.
Bereken de diameter (dikte) van de bij A gebruikte draad uit de soortelijke weerstand van het materiaal (Binas), de lengte van
de draad en de bij A bepaalde weerstand.
Wat lever je in?
1.
Papier met netjes genoteerde meetgegevens;
2.
Schematische tekening meetopstelling(en) (op het papier getekend);
3.
Twee complete tabellen met meetgegevens en daaruit berekende waarden (Word, geprint);
4.
Uitleg bepaling/berekening weerstand draad (op papier geschreven) en uitvoering hiervan;
5.
Beschouwing over de nauwkeurigheid van de metingen;
6.
Drie complete diagrammen (Excel, gemaild en geprint);
7.
8.
Uitleg schatting R (U = 0 V) (op papier geschreven);
Berekening diameter draad (op papier geschreven).
Waarop word je beoordeeld?
Overzichtelijk en correct genoteerde meetgegevens
Correcte, heldere tekening van de meetopstelling
Twee overzichtelijke, complete tabellen
Drie complete diagrammen
Correcte uitleg bepaling R uit diagram
Uitvoering van de bepaling van R, compleet antwoord
Zinnige beschouwing nauwkeurigheid
Uitleg en uitvoering schatting Rlamp bij U = 0 V
Berekening diameter draad
2
3
3
4
2
2
2
2
2
TOTAAL
22
CIJFER = TOTAAL / 2,2
Bu, juni 2010
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards