practicum

advertisement
Practicum magnetisch veld om recht draad
Materiaal
recht draad op terry-klem; blok hout; karton met sleuf en
kompas; voedingskast voor gelijkspanning; 2 snoeren;
krokodillebek.
Doel
 Toetsen van de formule voor het magnetisch veld B op
afstand r van een draad:
2 107  I
Bd (r ) 
 2 107  I  r 1
r
Theorie
Bij de proef houden we I constant op een zo groot mogelijke
waarde. B is dan omgekeerd evenredig met r, we schrijven
dat als:
Bd ~ r−1 of als Bd = k·r−1
Als we B tegen r uitzetten op dubbel logaritmisch papier,
moeten we dus een lijn krijgen die onder 45º omlaag loopt.
Uitvoering
Werk midden op de tafel, zover mogelijk weg van al het
ijzer. Richt de sleuf van het karton precies naar het noorden.
Zorg ervoor dat de stroom omhoog loopt. In de tweede
figuur zie je de veldlijn om de draad. In de derde figuur zie
je hoe het kompasje naar een nieuwe stand draait. De
vectoren Ba en Bd zorgen samen voor een nieuwe
magnetische vector B .
Ba = 1,8·10−5 T . Ga na dat deze relatie geldt:
Bd = 1,8·10−5·tanα
 Noteer de waarde van I.
 Meet bij verschillende waarden van r de hoek α.
I=
r (10−2 m)
α (º)
Bd (10−5) T
Verslag
 Bereken later de waarden van Bd met behulp van tanα.
 Maak tenslotte op dubbel logaritmisch papier de grafiek
van Bd (verticaal) tegen r (horizontaal).
Verdeel de horizontale as (in m) van 0,01 t/m 1
en de verticale as (in 10−5 T) van 0,01 t/m 10.
1/1
Download